11_521

(11.813)                 (13.236)
Jacobus LAURIJSSEN     Zandvl.  Joanna Maria DRIESSEN
ged.Ekeren/Brasschaat   28-12-   ged.Zvl. 7-7-1826
    13-8-1822     1851    ovl.Brasschaat/Ekeren
ovl.Brasschaat 24-7-1917         22-5-1885
huw.get. B.S.:       Joh.C.Driessen,36 jr, arb. (broer bruid)
      Joannes Driessen, 31 jr, arb. ((broer bruid)
      Petr.Joh.Verbist, 63 jr, winkelier (oom bruid)
      H.J.Snacken, 30jr, secretaris (12.364)
  id. kerk :       Carolus Driessen (vader bruid)
      Joannes Driessen (broer bruid)
arbeider
___________________________________________________________
    
    Maria Catharina (illeg.)   Carolus Driessen (als boven)
    ged.Zvl. 4-12-1851      Ma.Catharina De Beukelaer
    (volgens deze doopakte          (vrouw moeders broer =      
    heette de moeder Maria       9.567)
    Catharina)
    ovl.


              ?????


(orig.25-3-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1