8_236

(13.395)                 (13.385)
Petrus Joannes I VERBIEST Zandvl.  Maria Catharina BELDE
ged.Zvl.. 22-8-1788(403)  1-5-    ged.Zvl.. 29-12-1789(410)
ovl.Zvl. 26-12-1861    1815    ovl.Zvl. 2-3-1821 (W.19 nr.6)
(Staat in de Recruteringslijst 1831  aangifte door : man en
als arbeider, 1m66, breuklijder)     J.Bapt.Verbist, 25, zwager.
      Petrus Deckers (broer br.gom = 12.67)
      Joh.Bapt.Van Linden (13.140/12.514)
___________________________________________________________
    Joanna Catharina  = 13.922
    ged.Zvl. 19-12-1815        Joh.Bapt.Verbiest (vaders          ovl.Zvl. 3-10-1851  broer = 8.249)
                   Joanna Catharina Belde
                     (moeders zus)

    Carolus      = 11.846  
                   Carolus Driessens (13.236)
    ged.Zvl. 14-5-1818      Maria Belde
    ovl.Zvl.25-2-1882       (moeders zus = 14.326)

    Maria Catharina        Joh.Bapt.Aerts (12.114)
    ged.Zvl. 31-10-1820        Maria Catharina Thomas
    ovl.Zvl. 19-12-1820        (13.221)
=====================================================
                   (12.628)
                   Joanna Maria ADRIAENSE
                   ged.Zvl.. 14-7-1787(397)
                   ovl.Zvl. 19-3-1873
___________________________________________________________
    infans - thuis gedoopt en
    ovl.Zvl. 3-9-1811
=====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.22-3-1999) 


8.236 - VERVOLGBLAD

(13.395)                 (12.628)
Petrus Joannes I VERBIEST Zandvl.  Joanna Maria ADRIAENSE
    2e huw.      19-1-     als boven
ovl.Zvl. 26-12-1861    1824    ovl.Zvl. 19-3-1873
huw.get.B.S.: Antonius Montre, 60 jr, landbouwer
       Josephus Montre, 35 jr, landbouwer 
       Carolus Driessens, 32 jr, arb. (13.236)
       Adrianus Willemsens, 38 jr, arb.
id. kerk. :   Petrus Josephus Montree
       Carolus Driessen (als boven)
___________________________________________________________

    Anna Cornelia         Sebastianus Willemse
    ged.Zvl. 9-4-1824         (11.654)
    ovl.Zvl. 21-9-1824      Anna Catharina Verbiest
                     (vaders zus)


is ook uit dit gezin : ?
    Petrus Johannes II = 15.361
    geb. ca. 1830 ?
    ovl. na 1877 (get.13.898)


              

              *****


(orig.22-3-1999)
?? 

 


23 October 2005 Blad 1


23 October 2005 Blad 2