13_127  

(11.973)                  (13.385)
Joh.Franciscus I           Petronella I
 SCHIPPERS Zandvl.      BELDE
ged.Zvl.15-11-1778(355)   18-5-   ged.Zvl.13-12-1783(378)
ovl.Zvl.1-5-1821(WW 9 nr.80)      1807 ovl.Zvl. 16-2-1871
aangifte door Alb.De Backer,
28 jr, arb.,zwager en Cor.Rombouts,
42 jr, arb.(vriend)
     Adrianus De Neef (11.916)
     Franciscus Hendrikx
       (man zus vader br.gom = 12.584)

arbeider
________________________________________________________

    Joannes Francisc.II = 14.397 Joh.Franc.Hendriks (a.b.)
    ged.Zvl.31-7-1807       Anna Fraters
    ovl.Zvl. 11-6-1864         (vaders moeder)
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1826 als arbeider, 
    lm63, ongehuwd; 1 jaar vrijstelling :
    onderhoudt moeder/weduwe.)

    Joanna Maria         Cornelis Schippers
    ged.Zvl.18-9-1809         (vaders broer)
    ovl.Zvl.13-8-1826       Maria Anna Belde
        ongehuwd        (moeders zus)

    Maria Catharina = 13.750   Petr.Johannes Goris
    ged.Zvl.22-1-1812       Maria Cath.Belde
    ovl.na 1834             (moeders zus =                                  ( 8.236)

              ZIE VERVOLGBLAD
13.127 - VERVOLGBLAD

    Elisabeth           Joh.Jacobus Huysmans
    ged.Zvl.9-3-1814        (12.283)
    ovl.Zvl.3-9-1828       Elisabeth Van Gorp

    Johannes      = 11.545  Johannes Belde
    ged.Zvl.5-8-1816       Agatha Van de Moer
    (Vlg. Recruteringslijst 1838   (12.179)
     moest hij in dienst)
    ovl.Zvl. 7-7-1894         

    Johannes Baptist  = 9.272
    ged.Zvl. 5-5-1819       Joh.Franciscus Belde 
    ovl. na 1849         (moeders broer=13.733)
    (vlg.Recruteringslijst 1841 : Judoca Belde 
    in dienst.)          (moeders zus)

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1