12_750

(12.676)                 (12.1024)
Josephus Laurentius          Joanna Adriana
   VAN DER NEESEN          Zandvl.      BUERMANS
ged.Zvl. 18-11-1756    10-9-   geb.Hogerh/Woensd.1764
ovl.Zvl. 9-12-1840     1818    ovl. na 1840
      Cornelis De Ridder (13,535)
      Anthony Van Hertsen (13.144)
advocaat, 1798 vrederechter te Stabroek, 1808 maire te Zandvliet
___________________________________________________________

    Anna Catharina BUERMANS = 12,198
    ged.Zvl. 18-1-1785(384)(illeg.)  Cornelis Th.Buermans
    (geb.ten huize van moeders  Anna Catharina Jansssens
    ouders)              (moeders moeder)
    ovl. na 1816

    Johannes Franciscus Antonius 
      gedoopt :BUERMANS
      gewettigd : VAN DER NEESEN
    ged.Zvl. 7-3-1795(443) (legit.us.) Joh.Franc.Nuyts (11.908)
    ovl. na 1818         Theres.Cecil. Buermans 
                     (dochter moeders broer
                     = 13.450)
In de Volkstelling van jan.1796  (*) staat onder no.557 vermeld dat de moeder met haar kinderen inwonend was bij haar moeder (12.1024).

Ook bij de Volkstelling van mei 1799  (*) vinden we onder no.367 dezelfde gezinssamenstelling; hun adres was toen : Fort no.56.

      (*) Zie SA Antwerpen serie HN nos 129 en 130
                   

                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.13-5-1996)
12.750- VERVOLGBLAD

Volgens genoemde Volkstelling van mei 1799 bestond het gezin toen uit : Buermans, la Vve.Laurent 71 jr, cabaretiere (12.1024)
      "     Adr.fille   34 jr,
      "     Chrt. fille  14 jr,
      "     Jean F.A.  4 jr,
      "     The. fille  19 jr  (met 1 kind)
    Aertsens, Fr.   40 jr, rentier
    Dubois, Jean Fr.  34 jr, emp.de la douane
    Lerailler, J.B.  35 jr,   "
    Tieux, Benoit   30 jr,   "
    Ducat       47 jr, lieut de la douane
    bovendien nog inkwartiering van 3 mannen en 3 paarden.

De weduwvrouw met haar dochter Adriana houden een herberg.
Deze Adriana Buermans heeft uit haar LAT-relatie met Jos.Van der Neesen twee onwettige kinderen.
De 19-jarige Theresia is een kleindochter van de weduwe: zij is een wees uit gezin 13.450. Het in de telling achter Theresia vermelde
'met 1 kind' is fout. Er waren in het gezin 2 kleine kinderen resp.
14 en 4 jaar oud, maar die waren van moeder Adriana. 
Vader Jos.Van der Neesen woont dus niet bij hen op Fort no.56.
Verder s opmerkelijk dat Ducat, luitenant bij de douane, op dit
adres zijn domicilie heeft, terwijl zijn vrouw staat ingeschreven als alleenwonende op het adres Fort no.80 (zie blad no.12.595)              ZIE VERVOLGBLAD 2

12.750 - VERVOLGBLAD 2

Op 36-jarige leeftijd krijgt moeder Adriana BUERMANS nog een kind, dat bij moeders (= Adriana's) huwelijk in 1818 alsnog gewettigd wordt:

    Joanna Maria II  = 17.14
    ged.Zvl. 23-12-1800 als BUERMANS
                   Joh.Andr.De Ridder
                     (koster = 13.353)
                   Christina Buermans 
                     ( zus dopeling))
    in 1818 gewett.als VAN DER NEESEN
    
              *****


?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2