12_595


N.N.  DUCAT               N.N .
geb. 1752              geb.ca. 17552 ?
ovl.                 ovl.

Deze man, 47 jr, lieut.de la douane Volgens de Volkstelling was inwonend in gezin 12.1024 van mei 1799 was zij 
(logementhoudster Wed.Buermans)      "femme du lieut.de la
waar ook enkele van zijn onder-     douane" en was alleen-
geschikten woonden.          wonend op het adres
(Zie Volkstelling mei 1799      Fort nr.80.
nr. 367)                 (Zie Volkstelling mei 1799
                    nr. 441)
________________________________________________________


Voor Volkstelling 1799 zie SA Antwerpen - HN nr.130


              ?????


(orig.29-12-1992)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1