12_1024

Laurens BUERMANS           Anna Catharina JANSEN
geb.1723               geb.Essen 1729
ovl.Zvl.1-4-1781(620)         ovl.Zvl.23-10-1809
              
herbergier/logementhouder ?        de vrouw is in 1768 in
              Zandvliet aangekomen.
___________________________________________________________
    Norbertus     = 13.450
    geb.Hoogerheide 1761
    ovl.Zvl.30-6-1791(623)

    Joanna Adriana   = 12.750
    geb. Hoogerheide 1765
    ovl. na 1818

1769 : In de Lijst van Wachtbare Mannen  (*) wordt de vader vermeld als wonend binnen het Fort.
1772 : Bij de Omganck binnen de Fortificatie  (*) wordt het gezin
vermeld.
1794 : Bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) bestaat het gezin uit 2 vrouwen, 2 kinderen, 2 koeien en 2 kalveren (vermeld onder no.51.)
1796 ; In de Volkstelling van dit jaar  (*) staat het gezin onder no.557 en bestond uit :
    de moeder;
    de 31-jarige dochter Joanna - met haar 2 kinderen ;
    de 15-jarige kleindochter Theresia Buermans, dienstmeid                 (weeskind van Norbertus)
    alsmede 2 niet met name genoemde kostgangers :
     een chirurgijn, geb.1771; aangekomen 1795,
     een guarde,   geb. 1749; aangekomen 1795.

(orig.5-3-1993)              ZIE VERVOLGBLAD


12.1024 VERVOLGBLAD

1799 In deze Volkstelling  (*) staat het gezin onder no.367 en bestaat uit :
    de 71-jarige moeder 'herbergierster';
    haar dochter Adriana Joanna, 34 jr (= 12.750)
                  en haar twee kinderen
                     Anna Catharina, 14 jaar
               Johannes F.A., 4 jaar 
    haar kleindochter Theresia, 19 jaar
vervolgens 5 kostgangers :
    Fr.Aertsens, 40 jr, rentenier
    J.Fr.Dubois. 34 jr, douanier
    J.B.Lerailler, 35 jr,   "
    Benoit Tieux, 30 jr,   "
    Ducat, 47 jr, luitenant der douane
      (diens vrouw woont op Fort no.900 = 12.595)
Bovendien had men nog inkwartiering van 3 mannen en 3 paarden..

1799 : Transport van land en weyde te Santvl. dr
 Ant.Simons q.q. (12.616) aan de ouders van dit gezin.
    (SA Antwerpen; Nots.Smout; dossier3061; nr.104)

Hun adres was Fort no.56

      ******.

    (*) Zie SA Antwerpen - Reeks HN nos. 128/132.(orig.5-2-1996)
?? 

 


23-10-2005 blad 1


23 oktober 2005 Blad 2