12_522

(9.264)                (10.288)
Rumoldus VAN HOOF           Joanna Catharina FRATERS
ged.Zvl. 13-1-1728(266)        geb.Kalmthout 14-11-1732
ovl.Zvl. 20-8-1785          ovl.Zvl. 5-7-1765(610)

arbeider
___________________________________________________________
Het echtpaar staat in de volkstelling van 1755 onder no. 54.
      (In SA Antwerpen - Reeks HN nr.127)
    Johannes Baptist       Joh.Baptist Van Hooff
    ged.Zvl. 22-6-1755(311)      (vaders broer = 10.30)
    ovl.Zvl. 25-8-1755(638)    Margaretha Fraters
                     (moeders zus)

    Johannes Franciscus        Joh.Franciscus Carpentier
    ged.Zvl. 23-7--1756(313)     (11.111)
    ovl.Zvl. 27-2-1820      Anna Hendriks
      ongehuwd           (moeders moeder)

    Anna Josina          Petrus Charton (stiefzoon
    ged.Zvl. 25-12-1758(317)     vaders broer = 11.991)
    ovl.Zvl. 30-12-1764(641)   Anna Willems Meeus (10.82)

    Maria Elisabeth  = 13.530
    ged.Zvl. 29-7-1760(320)    Wilhelmus Fraters (moeders
    ovl.Ossendr.11-12-1818      broer = 11.262)
                   Cornelis Heyboers (11.489)

    Adrianus      = 13.372
    ged.Zvl. 27-7-1762(324)    Adrianus Vroom (10.323)
    ovl.Ossendr. 17-9-1818    Jacoba De Cnodder (10.361)


                   ZIE VERVOLGBLAD

12.522 - VERVOLGBLAD

    Antonius           Antonius Gijsbrechts (9.903)
    ged.Zvl. 17-6-1764(326)    Anna Fraters
    ovl.                (moeders zus = 11.973)
==================================================== 


(9.264)                (11.391)
Rombout VAN HOOF      Zandvl.  Anna Maria CUYPERS
    2e huw.      25-6-   ged.Zvl. 29-9-1722(251)
ovl.Zvl. 20-8-1785(620)  1767    ovl.Zvl. 6-12-1768(611)
              (804)           kraambed
      Philippus De Keyzer (11.966)
      Antonius Schippers (11.973 als boven)
___________________________________________________________

    Anna Catharina        Antonius Dillien (12.415)
    ged.Zvl. 27-11-1768(333)   Anna Catharina Cuypers
    ovl.Zvl. 1-4-1770(644)

De vader wordt vermeld in de Lijst Wachtbare Mannen in 1769.
    (Bij SA Antwerpen - Reeks HN nr. 131)
=====================================================9.264)  (10.478)
Rumoldus VAN HOOF     Zandvl.  Anna Isabella VERAERT
    3e huw.      30-11-   gebr.Stabroek 1742
ovl.Zvl. 20-8-1785(620)  1771    ovl.Zvl. 25-4-1803
              (805)
    Antonius Schippers (man zus 1e vrouw br.gom= 11.973)
    Petrus Joannes Veraert (broer bruid = 11.904)
___________________________________________________________

    Johannes Baptist
    geb/ovl.Zvl. 13-9-1772(644)  
                   ZIE VERVOLGBLAD 2


12.522 - VERVOLGBLAD 2

In 1772 bij de Omganck binnen de Fortificatie wordt het gezin als zodanig vermeld. (Bij SA Antwerpen - Reeks H nr.132)

    Livinus            Adriaen Van Noyen (11.791)
    ged.Zvl. 18-1-1774(346)    Catharina Notelteirs (vrouw
    ovl. na 1808(get.13.42)      moeders broer=12.843)


    Maria Catharina        Johannes Henricus Janssen
    ged.Zvl. 8-12-1776(351)      (12.757)
    ovl.               Maria Catharina Veraert
                     (moeders zus

    N.N.
    geb/ovl.Zvl. 5-9-1779(648)

    Anna Maria     = 13.42
    ged.Zvl. 26-8-1780(364)    Cornelis Van de Bergh;
      ovl.Zvl. 28-1-1854       Ossendrecht
                   Anna Maria Backers;
                     Berendrecht
(Uit deze doopakte blijkt dat het gezin uit de stad is vertrokken en nu in
de Nieuwe Polder woont.)

    Joannes Baptist        Joh.Baptist Veraert;Stabroek
    ged.Zvl. 4-9-1783(377)      (moeders broer 12.843 ab)
    ovl. na 1806         Christina DeMol (11.652)
                   ZIE VERVOLGBLAD 3

12.522 - VERVOLGBLAD 3
(12.790)
Cornelius VAN DE WOUWER        Anna Cornelis MERTENS
ged.Zvl. 2-11-1738(286)        geb.Stabroek 1739
ovl.Zvl. 2-5-1774(612)        ovl. 1788/1794
___________________________________________________________

    Elisabeth     = 13.469
    geb.Berendrecht 1748/68
    ovl. na 1788

    Anna Isabella   = 13.42
    geb.Berendrecht 27-11-1765  Petr.Franciscus Adriaensen
    ovl. 1797/1802        Isabella Mertens

    Joanna Catharina II      - 11.791
    geb. 1767
    aangekomen te Zandvliet 1785
    ovl.1805/1851

In 1772 had het gezin 1 koe en 1 rund (= melkkoe)

    Martina      = 14.284
    ged.Zvl. 1-3-1773(344)    Gabriel Koekhoven (11.489)
    ovl.Zvl. 16-1-1811      Martina Chevalier (11.226)
====================================================

Petrus DE GROOF      Zandvl.  Anna Cornelia MERTENS
geb.Ettenhoven 1741    23-10-         2e huw.
ovl. na 1803             1774 ovl. 1788/1794
              (806)
      Gabriel Koekhoven (11.489 als boven)
      Petrus Carpentier (13.325)
====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD 4


12.522 - VERVOLGBLAD 4
======================================================

Petrus Joannes DE BUE   Zandvl.  Anna Isabella VERAERT
geb.Doel 1754             12-11-      2e huw.
ovl.Zvl. 15-7-1790(622)  1786    ovl.Zvl. 25-4-1803
              (820)
      Petrus Joannes Veraert (broer bruid 11.904 a.b.)
      Adrianus VanNoyen; Ossendrecht (11.791)
=====================================================

Petrus DE GROOF      Zandv.   Anna Isabella VERAERT
    2e huw.      3-6-          3e huw.
ovl. na 1803             1794 ovl.Zvl. 25-4-1803
              (829)
      Cornelius De Kempenaer (zie 12.909 in 1811)
      Peter Jan Verhaert (broer bruid

________________________________________________________


In de Volks- en Bedrijfstelling 5-8-1794  (*) staat het echtpaar De Groof - 
Veraert onder no.53 als :
    3 mannen, 3 vrouwen, 2 kinderen, 2 koeien, 1 kalf 
    en 1 boot (hoogaers).

In de Volkstelling van januari 1796 wordt het gezin NIET genoemd.

In de telling van mei 1799  (*) staat het gezin onder no.711 :
    de man was toen 'cabaretier' en er waren 3 kinderen :
    Livinus, Maria en nog een onder 12 jaar. 
    Ze hadden inkwartiering van 2 mannen
    Hun adres was Hoge Schorren no.1.

9    (*) Voor deze tellingen zie
    SA Antwrpen - Reeks HN nos.128 en 130.

(orig.16-3-1998)      *****


?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4


23 oktober 2005 Blad 5


23 oktober 2005 Blad 5