11_966
              (zus van 11.119)
An toniusa CLAESSEN          PetronellaMOLEGRAAF
geb.Berendr. ca. 1725         geb. ca. 1725
ovl. 1755/1764            ovl. voor 1755
=====================================================
              (10.543)
Antonius CLAESSENS     Zandvl.  Gertrudis MONTREE
    2e huw.      7-7-1755  ged.Zvl. 25-8-1730(273)
ovl.1755/1764             ovl.Woensdr.30-6-1785
    Cornelis Montree (broer bruid = 11.543)
    Cornelis Schippers (12.519 ?)
    met dispensatie in 4e graad bloedverwantrschap
              1-7-1755 : bruid krijgt  borgbrief naar Woensdr.
___________________________________________________________
    Isaac       = 13.51
    geb.Stabroek 1756
    ovl.Zvl.4-2-1834

    Isabella      X Jan BOGAERTS
    geb
    ovl.
=====================================================
(1126)
Philippus DE KEYZER          Maria Magdalena
geb.Berendrecht 1722           VAN ZITTAERT
ovl.Zvl.28-12-1783(618)        geb. ca.1722 ?
              ovl.Zvl.18-4-1762(609)
boer                      kraambed
___________________________________________________________
    Gratianus           Gratianus De Keyser
    ged.Zvl.16-4-1762(323)      (broer vaders vader)
    ovl.Zvl.10-5-1762(640)    An.Catharina Jansens
=====================================================
(
(orig.5-6-1998)            ZIE VERVOLGBLAD
11.966 - VERVOLGBLAD
(11.990)          H'heide/  (10.543)
Franciscus III KUYLEN   Ossendr.  Gertrudis MONTREE
ged.Zvl.2-8-1740(289)   11-8-1764       2e huw.
ovl.Zvl. 1-2-1794(624)   Woensdr.  ovl.Woensdr.30-6-1785
      26-8-17764
boer; won.Woensdrecht         won.Woensdrecht_________________________________________________________
    Johannes Jacobus  = 12.158
    ged.Woensdrecht 11-7-1765
    ovl.B/Zoom 23-8-1858

    Adrianus      = 12.356
    ged.Woensdrecht 9-2-1768
    ovl.Woensdrecht 9-12-1828
=====================================================
Philippus DE KEYZER    Ekeren   An.Catharina
      2e huw.     22-5-     MATHIJSSEN
ovl.Zvl.28-12-1783(618)  1764    geb.Ekeren 15-9-1741
              ovl.Zvl. 8-7-1809
___________________________________________________________
    Gratianus           Gratianus De Keyser(ab)
    ged.Zvl.25-1-1765(327)    Elis.Thijsmans(12.699)
    ovl.Zvl.23-7-1802

    Anna Catharina        Henricus .Mathijssen
    ged.Zvl.4-1-1766(329)       An.Cath.Thijsmans
    ovl.Zvl.14-2-1769(643)

    Nicasius           Nicasius Mathijssens
    ged.Zvl.18-5-1767(331)    Anna Maria Willemse
    ovl.Zvl.8-11-1834
         ongehuwd


              ZIE VERVOLGBLAD 2
(orig.5-6-1998)11.966 - VERVOLGBLAD 2

    Maria Catharina I = 14.170
    ged.Zvl.30-6-1768(333)    Franciscus Mathijsse
    ovl. na 1802         Ma.Catharina De Keyser
                     (vaders zus = 10.60)
1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de vader vermeld als
      wonend buiten de Fortificatie.  (*)
    Henricus = 12.950
    ged.Zvl.4-11-1769(335)    Henr. Mathijssens (ab)
    ovl.Zvl.31-1-1848       Anna Thijsmans

    Gulielmus           Gul.Francken
    ged.Zvl.7-4-1771(339)       Rosalia Huygen (12.23)
    ovl. na 1814 (get.12.950)

    Franciscus          Franciscus.Philipsen 
    ged.Zvl.11-4-1773(344)    Jacoba Huygens (12.18)
    ovl. na 1816(get.12.950)

    Antonius           Antonius Schellekens    ged.Zvl.20-5-1774(346) (zoon vaders zus
    ovl.Zvl.26-2-1810         = 12.148)
              ongehuwd Anna Isabella Van de
                   Elsacker (12.606)

    Joanna Maria         Andreas Bossijns
    ged.Zvl.18-12-1775(349)      (12.18 als boven)
    ovl.Zvl.19-9-1776(646)    An.Catharina Vande Poel
                   (dochter vaders zus
                   = 12.120
    Jacobus            Jacobus Jacops (12.125?)
    ged.Zvl.14-12-1777(353)    An.Catharina Vande Poel
    ovl. Zvl. 20-4 1839(ongehuwd)    ( als boven)
===================================================== 
      
      ZIE VERVOLGBLAD 3
(orig.5-6-1998)

11.966 - VERVOLGBLAD 3
=====================================================
 Franciscus KUYLEN    Ossendr.  Adriana SMITS
      2e huw.     12-11-1785 geb.Woensdr. ca.1747
ovl.Zv.1-2-1794(624)    Woensdr.  ovl. 1786/87
      27-11-1785
won.Woensdrecht            won.Woensdrecht
___________________________________________________________

    Willem       = 14.24
    ged.Woensdrecht 31-10-1786
    ovl. Woensdrecht 17-3-1813
===================================================
      Woensdr.
      11-4/ 3 3
Franciscus III KUYLEN   Zandvl.  Ma.Cath.MATHIJSSEN      3e huw. 16-4-       2e huw.
ovl.Zvl.1-2-1794(624)   1787(821) ovl.Zvl.8-7-1809
    Joannes Van Duynen (schepen = 12.424)
    Joh.BaptVan Hertsen (schoonzoon van deze schepen-12.271)
boer en schepen te Woensdrecht 1776/1793
___________________________________________________

Bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 (*) staat het gezin onder no.24 als 5 mannen, 3 vrouwen en 1 kind (onder 12 jr).
Men bezit 8 koeien, 2 runderen, 2 kalveren, 6 paarden, 2 karren en 4wagens.

    
      ZIE VERVOLGBLAD 4

(orig.17-8-1994)11.966 - VERVOLGBLAD 4In de Volkstelling van jan.1796 (*) wordt het gezin vermeld onder no.641 en bestaat dan uit
de moeder (aangeduid als Wed.De Keyser, maar ze is inmiddels
Weduwe Frans Kuylen) met Gratianus, Ma.Catharina,Henricus, Gulielmus, Franciscus, Antonius en Jacob (allen uit haar eerste huwelijk) en Gulielmus Kuylen (uit het tweede huwelijk).
Een inwonende dienstmeid is Isabella Plompen 15 jr (12.1027)
              
Bij de Volkstelling van mei 1799  (*) wordt het gezin genoemd onder no.122 en bestaat dan uit
de moeder (nu Wed.Kuylen genoemd) met Gratianus,Henricus, Nicasius, Gulielmus, Frans en Marie Catherine
Isabella Plompen is nog steeds de inwonende meid.
Men woonde toen Jorishoek no.l  en had inkwartiering 
van 4 mannen en 4 paarden.


      *****


(*) zije SA An twerpen onder nos. HN 129/131.

(orig.15-8-1994)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4


23 oktober 2005 Blad 4