12_909

(12.770)                 (12.910)
Petrus Johannes I           Maria Theresia
    VAN DER STEE    Zandvl.     DE KEMPENAER
ged.Zvl. 27-7-1789(408)  16-9-   geb.Berendrecht 1770
(Staat in de Recruteringslijst    1811 (Bij de Volkstelling 1799 is 1831 als boer, 1m71) de vrouw 'servante' in het
ovl.Zvl.5-4-1868           gezin v.d.Stee-Rommens 
                   (10.429). Zij trouwt nu met
                   een kleinzoon uit dat gezin
      Jacob Van der Stee (vader bruidegom)
      Cornelius De Kempeneer (ook get.12.522 in 1794)
____________________________________________________________
    
    Anna Isabella IV       Jacob Van der Stee (als   boven)
    ged.Zvl. 22-12-1816        Anna Catharina Van de ol.Zvl. 18-11-1871  Moer (13.258)   
              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1