12_215

(11.829)                 (12.717)
Mathias II THOMAS     Zandvl.  Isabella VAN DOOREN
ged.Zvl. 3-12-1794(439)`  11-7-   ged.Zvl. 27-8-1797
(Staat in Recruteringslijst 1831   1824 ovl.Zvl. 3-1-1866
als arbeider. 1m63, vijgesteld
wegens staar a/h rechteroog)
ovl.Zvl. 13-10-1860
    Sectie C nr.116
ovl.aangifte door Henr.Van Dooren
zwager (12.717) en Zacharias Tiest,
64 jr, veldwachter (13.737)

huw.get.kerk:       Joh.Baptist Van Dooren (vader bruid)
      Petrus Thomas (vader bruidegom)
1859 : schipper
____________________________________________________________

    Johannes Baptist V      = 11.528 
                   Jo.Bapt.Van Dooren (a.b.)
    ged.Zvl. 13-6-1825      Anna Cornelia Plompen
    ovl.Zvl. 4-5-1889       (zus vaders moeder 13.163)

    Henricus           Henricus Van Dooren
    ged.Zvl. 16-12-1827        (moeders broer = 12.717)
    ovl.Zvl. 1-1-1828      Maria Catharina Thomas

    Regina       = 14.550
                   Bernard.Thomas(vaders   broer)  
    ged.Zvl. 3-5-1829      Regina Van Dooren (moeders
    ovl.na 1890            zus= 8.831)
(De doopakte noemt de moeder Joanna Catharina Van Dooren !)

(orig.20-3-1997)              ZIE VERVOLGBLAD


12.215 - VERVOLGBLAD

    Henricus           Henricus Van Dooren
    ged.Zvl. 29-9-1830        (moeders broer)
    ovl. Zvl. 7-10-1830        Isabella Rombouts
                     (vaders nicht = 8.861)

    Isabel            Henricus Van Dooren (a.b.)
    ged.Zvl. 20-11-1832        Isabella Huybrechts (12.216)
    ovl.na 1863(get.14.550)
                   

    Maria Elisabeth        Jacob De Loor (12.338)
    ged.Zvl. 16-1-1835      Maria Van de Velde
    ovl.Zvl.1-6-1850
         ongehuwd

    Johannes Franciscus      = 16.29 
                   Joh. Francisc.Rombouts
    ged.Zvl. 31-7-1837        (broer vaders nicht
    ovl.na 1884            =12.277)
                   Isabella Cabus (13.351) 

    Petrus            Joh.Baptist Thomas
    ged.Zvl. 16-9-1839      Joanna Maria Rombouts
    ovl.na 1868(get.14.550)       (13.743)

    Antonius           Johannes Bapt. Aerts
    ged.Zvl. 13-10-1841        Begina Thomas
    ovl na 1871(get.14.550)


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in 1846 in dit gezin inwonend Johannes Josephus Struyf (ex 13.225) tegen een vergoeding van frs. 66. per jaar.


(orig.20-3-1997)             ***** 
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2