11_829

(10.767)               (11.229)
Johannes VERSWIJVER    Zandvl.  Ma.Anna IV BOGAERS
geb.Duffel/Waver 1718   2-9-    ged.Zvl.23-12-1722(252)
ovl.Zvl.14-8-1787(620)   1743    ovl.Zvl.26-4-1779(615)
      (793)
    Joannes Bogaers (vader bruid)
    Henricus I Gregoir (11.558)
winkelier
___________________________________________________________ 
    
    Susanna            Joh.Bogaers (als boven)
    ged.Zvl.12-6-1744(295)    Anna Cor. Puyenbroek
    ovl.. voor 1754          ( dochter moeders   broer   = 10.318)

    Anna             Jacobus Bogaers
    ged.Zvl.18-8-1745         (moeders broer)
    ovl.Zvl.19-9-1747(635)    An.Cath.Meerts (11.47)

    Joanna            Petrus Van Hoof(10.467)
    ged.Zvl. 7-1-1747 (299)   Joanna Van Puyenbroek
    ovl.Zvl.30-9-1747(635)      (moeders moeder)

    Jacobus      = 12.603
    ged.Zvl.14-2-1749(301)    Jac.Vloberghs(12.302)
    ovl.Ossendr. 1-3-1784       Anna Catharina Diele


              ZIE VERVOLGBLAD


11.829  VERVOLGBLAD

     Maria Agnes         Joh.Bapt.Deckers(11.118)
    ged.Zvl. 2-5-1750(302)    Agnes Ketelslagers
    ovl.Zvl. 4-4-1753(637)      (11.469)

    Franciscus Johannes        Corn. Verswijver(vaders
    ged.Zvl 1-5-1752(306)      broer = 11.984)
    ovl.Zvl. 15-7-1762(637)    Dorothea Bossijns(11.25)
    
    Cornelius     = 17.79  Cornelis Verswijver (ab.)
    ged.Zvl.4-11-1753(308)    Joanna Schroeyers
    ovl. na 1784

    Susanna Apolonia       Gerard Van de Elsaker
    ged.Zvl.14-10-1754(310)      (11.283)
    ovl.Zvl. 13-11-1754(638)   Lucia Apolonia dePester
              (doktersvrouw = 12.847)

In de Volkstelling van jan. 1755 staan onder no.65 : Jan van Swijver, winkelier, Maria Anna Bogaerts en 2 kinderen : Jacobus van 5 jaar en
Cornelis van 1 jaar en 2 maanden.
    (SA Antwerpen - Reeks HN nr.127)
                   
    Anna Cornelia         Jac. Schroeyers(11.277)
    ged.Zvl.7-12-1755(312)    Anna Cornelia Bogaers
    ovl.Zvl. 29-3-1756(639)      (nicht moeders vader
                   = 11.283)
    Maria Agnes          Adrianus v.d.Elsacker
    ged.Zvl.8-4-1758(312)       (10.273)
    ovl.Zvl.30-9-1758(639)    Agnes Lenders (11.60)


              ZIE VERVOLGBLAD 2

11.829  VERVOLGBLAD 2

    Philippus Jacobus       Jacobus Embrechts
    ged.Zvl. 11-7-1759      Ma.Catharina Fiee
    ovl.Zvl. 225-9-1759(640)

    Johannes Baptist       Corn.Schroeyers (12.512)
    ged.Zvl.26-7-1761(321)    An.Isabella Van de Els-
    ovl. na 1785           acker (11.283)

    Fraanciscus          Franciscus Claessens
    ged.Zvl.29-12-1763(326)    Isabella Van Duynen
    ovl.Zvl. 10-5-1764(641)      (12.271)

1769 : de vader wordt genoemd in de Lijst Wachtbare Mannen; zo ook in 1772 bij de Omganck binnen de Fortificatie
    {SA Antwerpen - Reeks HN nos. 131/132}
=====================================================
(10.767)               (10.1180)
Joannes VERSWIJVER     Ossendr.  Joanna Maria PLOMPEN
    2e huw.      22-1/   geb.Huybergen 11-12-'55
ovl.Zvl.14-8-1787(620)   6-2-    ovl.Zvl.3-12-1794(625)
      Huybergen   (1780 won.Hoogerheide)
                     11-2-1780
___________________________________________________________
    Anna Cornelia         Jacob Verswijver;Osendr.
    ged.Zvl.29-3-1781(367)      (halfbroer dopeling = ovl.Zvl.15-9-1784(651)     12.603)
              Anna Cornelia Plompen;
                   Hoogerheide
                   (moeders zus)


              ZIE VERVOLGBLAD 3

(orig.10-9-1998)
    


11.829 - VERVOLGBLAD 3

    Maria Catharina        Adr.Vander Heiden
    ged.Zvl. 20-11-1782          Hogerheide(13.357)
    ovl.Zvl. 9-8-1783(650)    Ma.Cath.Patrijs; 0ssendr.
              (12.603)
         

    Josephus Laurentius        Cornelis Verswijver   ;Stabroek  
    ged.Zvl.7-3-1785(384)       (halfbroer dopeling)
    ovl.             Joanna Cath.Verswijver

    Anna Maria          Joh.Franciscus Hendrikx
    ged.Zvl.7-10-1786(393)     (12.584)
    ovl.Zvl.20-10-1788(654)    Anna Maria Van Ham;
                   Stabroek

=====================================================   (10.1180)
Franciscus Huybergen   Joanna Maria
    SIMONS       11-2-     PLOMPEN
geb.W.Wezel 1787      ged.Huybergen 11-12-'55
ovl. 1787/1790               2e huw.
              ovl. Zvl.3-12-1794(625)
___________________________________________________________


                  kinderen ?=====================================================

              ZIE VERVOLGBLAD 4
(orig.10-9-1998)

11_829 - VERVOLGBLAD 4

(11.852)               (10.1180)
Petrus Johannes I           Joanna Maria
 THOMAS  Zandvl.          PLOMPEN  ged.Zvl.28-10-1763(325) 1-2-    3e huw.
ovl.Zvl.2-3-1825      1791   ovl.Zvl.3-12-1794(625)
                        kraambed
    Cornelis Thomas (broer br.gom = 12.600)
    Joh.Franciscus Hendriks (12.584 als boven)
schipper
___________________________________________________________
    Petrus Johannes        Hendr.Plompen;H'heide  
    ged.Zvl.8-4-1791(418)       (moed' broer =   11.1043)
    ovl.Zvl.12-11-1791(655)    Ma.Elisabeth Thomas
                   (vaders zus = 12.670)
    
    Joanna Catharina       Cornelis Senders(11.306)
    ged.Zvl.14-8-1792(425     Mathias Chevalier
    ovl.Zvl. 6-6-1793(657)      (12.584)


    Joannes Franciscus      Sebastianus Broekhoven
    ged.Zvl.6-10-1793(433)      (12.510)
    ovl.Zvl.25-10-1793(657)    Jacoba Thomas (vad'zus)
In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin genoemd onder no.99 als ouders met 2 kinderen.
   (SA Antwerpen - Reeks HN nr. 128)
    Mathias      = 12.215  Cornelis Thomas (a.b.)
    ged.Zvl.3-12-1794(439)    Adriana Van de Wouwer
    ovl.Zvl. 13-10-1860        (13.456)

Bij de Volkstelling van 1799 is de vader (van zijn jongste kind wordt niet gerept) inwonend in het gezin Kloek - Evers (13.405); zijn vrouw en 3 kinderen zijn dan al overleden.
De bovengenoemde Sebastianus Broekhoven (peter in 1793) is ook bij
Kloek - Evers inwonend.  
      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4


23 oktober 2005 Blad 5