16_29

(12.215)                 (11.456)
Johannes Franciscus          Anna Josepha
    THOMAS                  SNACKEN
ged.Zvl. 31-7-1837          geb. Berendr.26-2-1841
ovl. na 1884               ovl. Berendr. 4-9-1880


schipper
____________________________________________________

             4 kinderen  


===================================================

Johannes Franciscus    Beren-   Adriana Philomena
    THOMAS       drecht         VERHULST
    2e huw.      8-2-    ged.Berendr. 23-11-1843
ovl. na 1884             1884 ovl.Berendr. 8-12-1914

Op 23-1-1884 werden huwelijksvoorwaarden vastgesteld ten overstaan
    van notaris Ludovicus Philips te Stabroek.
___________________________________________________________

                 
              ?????
    


(orig.27-07-1999)   
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1