9_654

Petrus Franciscus STEYNEN getr.   Ida SMET
geb.Berendrecht 1809    te     geb.Berendrecht ca. 1820 ?
ovl.Zvl. 3-12-1861     Beren-   ovl. 1849/53(geen Zandvl.)            drecht
_______________________________________________________
    Joanna Catharina  = 15.821  Petrus Carolus Van de
    ged.Zvl. 22-11-1847         Bogaert
    ovl.Stabroek 11-5-1877    Joanna Smet

    Benedictus Victor       Benedictus Victor De Lie
    ged.Zvl. 27-9-1849      Brigitta Steynen

Volgens de Zandvlietse lijsten van Bestedelingen was in dit gezin in de jaren 1846/47 opgenomen Josephus Struyf (ex 13.225) tegen een vergoeding van ca. frs. 32.
=====================================================
                   (12_938)
Petrus Franciscus STEYNEN Zandvl.  Maria Catharina BOL
    2e huw.      10-2-   geb.Kalmth./Nieuwmoer1825
ovl.Zvl. 3-12-1861     1853    ovl.na 1884
      Josephus Bol
      Petrus Cornelis Van de Bogaert
___________________________________________________________

    Maria Catharina  = 15.534
                   Theodorus Bol
    ged.Zvl. 14-5-1854        (moeders vader)
    ovl.na 1885          Isabella Steynen

    Leonardus           Leonardus II Aerde (14.396)
    ged.Zvl. 8-4-1856       Adriana Rommens (zus
    ovl.               moeders moeder = 12.938

                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.2-6-1998)

9.654 - VERVOLGBLAD
    Antonia      = 15.501  Josephus Bol
    ged.Zvl. 12-4-1858      Birgitta Steynen (a.b.)
    ovl.na 1906


    Petrus Ludovicus       Petrus Ludovicus Steynen
    ged.Zvl. 20-4-1860      Antonia Bol 
    ovl.Zvl. 18-5-1862        (moeders zus ?)
=====================================================
(15.368)
Josephus STOFFELS     Zandvl.  Maria Catharina BOL
geb.Stabroek 7-5-1831   27-10-     2e huw.
ovl.Zvl. 2-12-1884(Zvl.straat)    1862 ovl. na 1884
  aangifte : Cor.Van Til, 31 jr,hoefsmid (15.501)
en Gul.Xav.Bruyninkx, 30 jr, timmerman= 14.918
    huw.get. kerk : Joh.Baptist Stoffels
               Joh.Franciscus Philips (14.583 ?)
landbouwer
_________________________________________________________   

    Maria Sophia         Johannes Baptist Stoffels
    ged.Zvl. 29-5-1863      Maria Sophia Bol
    ovl.Zvl. 6-10-1873

    Constantinus         Franciscus Stoffels
    ged.Zvl. 1-6-1866       Ursula Dympna
    ovl.Zvl. 2-6-1875

    Ludovica           Joh.Baptist Stoffels
    ged.Zvl. 28-5-1870        (vaders vader)
    ovl.Zvl. 6-6-1870(Zvl.str.nr.49) Maria Stijnen
    aangifte : vader en        (zus dopeling)
    P.J.Vlaminck, 35 jr, 
    veldwachter (15.49)


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2