14_918

(9.683)                (15.421)
Gulielmus Xaverius          Adelaid
    BRUYNINKX     Zandvl.     ENGELS
ged.Zvl. 25-2-1854     13-7-   ged.Lillo 31-1-1855
ovl.na 1895(get.14.849)  1878    ovl.Zvl. 28-8-1880
timmerman                   kraambed  
huw.get.B.St.:
      Leonardus Luyten,28 jr, schrijnwerker te Borgerhout
              zwager br.gom
      Joh.Bapt.Daelemans, 28 jr, matroos bij douane
              zwager br.gom (14.849)
      Jacobus Eduardus Engels, 30 jr, douanebeambte
              broer bruid
      Joh.Cornelis Engels, gepensioneerd matroos der
              douane, oom bruid
  id. kerk : Leonardus Luyten; als boven
      Jacobus Eduardus Engels; als boven
_________________________________________________________

    Maria Theresia (legit.a.)   Petr.Franciscus Engels
    ged.Zvl. 25-5-1878        (moeders vader)
    ovl.             Ma.Theresia Catharina   Hayinckx
                     (vaders moeder)

    Joanna Antonia        Mathias Bruyninkx
    ged.Zvl. 20-8-1880        (vaders vader)
    ovl.Zvl. 5-6-1884       Julia Huybrechts (wordt
                     vaders 2e vrouw)
=====================================================


                   ZIE VERVOLGBLAD14_918 -  VERVOLGBLAD

=====================================================

(9.683)                (14.460)
Gulielmus Xaverius          Julia
    BRUYNINKX     Zandvl.      HUYBRECHTS
    2e huw.      17-5-   ged. Zvl. 15-1-1843
ovl.als boven       1884    ovl.
huw.get.B.St.:Leonard Luyten, 33 jr, schrijnwerker,zwager br.gom
      Jac.Huybrechts, 40 jr, zadelmaker, broer bruid (14.941)
      Anton Van de Bogaert, 21 jr, timmerman (11.411 ?)
      J.B.Daelemans, 34 jr, matroos douane te Lillo
                   zwager br.gom(14.849)
  id. kerk :       Johannes Baptist Daelemans (als boven)
      Sebastianus Huybrechts (vader bruid)

timmerman               naaister
___________________________________________________________
              


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1