14_849

(12.310)                 (9.683)
Joh.Bapt.DAELEMANS     Zandvl.  Maria BRUYNINKX
ged.Zvl. 16-2-1850     28-5-   ged.13-5-1850(geen Zvl.)
ovl.            1874    ovl..
      Johannes Franciscus Daelemans (vader br.gom)
      Mathias Bruyninkx (vader bruid)

was in 1884 matroos bij de douane te Lillo
________________________________________________________

    Johannes Franciscus        Johan. Franciscus Daelemans
    ged.Zvl. 16-12-1874        (vaders vader; a.b.)
    ovl.               Ma.Theresia Catharina
                   Hayinkx (moeders moeder)
=====================================================
(12.310)                 (9.683)
Johannes Baptist           Anna Catharina Cornelia
    DAELEMANS     Zandvl.       BRUYNINKX
    2e huw.      20-11-   ged.Zvl. 21-11-1858
ovl.            1895    ovl.
                   Is dit dezelfde vrouw als die
                   genoemd staat onder 14.554 ? 
    met disp.1e gr.aanverwantschap; de man trouwt een zus
    van zijn overleden vrouw.
      Petrus Dalemans (broer br.gom = 14.471)
      Wilhelmus Bruyninkx (broer vader bruid = 14.918)   
___________________________________________________________
    Petrus Franciscus       Petrus Daelemans
    ged.Zvl. 8-4-1896         (vaders broer; als boven)
    ovl.               Anna Catharina Daelemans
                     (vaders zus)


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1