8_782

(12.184)                 (8.837)
Johannes Bapt. VII THOMAS Zandvl.  Regina VAN MEIR
ged.Zvl. 27-6-1819     24-5-   ged.Zvl. 12-12-1821
ovl.Zvl. 20-12-1850    1845    ovl.Zvl. 19-6-1864
huw.get.B.S.        H.J.Snacken, 24 jr, schrijver (12.364)
      Zach.J.Tiest, 48 jr, veldwachter (13.737)
      Jos.Peeters, 25 jr, arb.(kozijn br.gom)
      Henricus Van Dooren, 55 jr, arb. (kozijn bruid
 id. kerk :        Petrus Jacobus Van Meir
      Simon Thomas (vader br.gom)
________________________________________________________
    
    Maria Theresia II = 14.817  
    ged.Zvl. 16-7-1846      Simon Thomas (vaders vader)
    ovl. na 1900(get.15.951)     Maria Van de Velde 
                     (moeders moeder)
      

    Petrus Franciscus = 16.700  Petrus Johannes Van Meir
    ged.Zvl. 2-12-1848        (moeders vader)
    ovl.na 1878(get.14.817)    Elisabeth Senders
                     (vaders stiefmoeder)
=====================================================
                   Regina VAN MEIR
                       als boven
                   ovl.Zvl. 19-6-1864
___________________________________________________________

    Joanna (illeg.)  = 14.961
                   Joh.Slooven (9.574 ?)
    ged.Zvl. 21-9-1854      Joanna Van Meir
    ovl.na 1882            (moeders zus = 9.560)

=====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD8_782 - VERVOLGBLAD

=====================================================
Joh.Franc.VAN LINDEN
ged.Zvl. 24-5-1801
   1e huw met Adr.FEYEN in 1834
    zie 12.328
=====================================================

(13.140)                 (8.837)
Johannes Franciscus I   Zandvl.  Regina
    VAN LINDEN     17-9-     VAN MEIR
ged.Zvl. 24-5-1801     1859    ged.Zvl. 12-12-1821
    2e huw.              als boven
ovl. na 1864               ovl.Zvl. 19-6-1864
huw.get.B.S.:       Petrus Van Linden, 25 jr, arb. (broer br.gom = 12.480)
      Jacob Willemsens, 65 jr, particulier
      Cornelius Feyen, 41 jr, landbouwer (broer bruid (8.836)
      Petrus Feyen, 31 jr, landbouwer (broer bruid (12.313)
 id. kerk :        Johannes Baptist Mous (= 13.264)
      G.Egidius Verbeek (koster = 12.280)
___________________________________________________________

    Johannes Baptist       Petrus Johannes Thomas
    ged.Zvl. 8-8-1860       (man moeders zus = 9.560)
    ovl.               Martina Van Meir

    Aloysia (= Louisa)      Petrus Johannes Van Meir
    ged.Zvl. 12-9-1862        (moeders broer = 14.591)
    ovl.Zvl. 13-9-1863      Maria Theresia Thomas
                     (halfzus dopeling)


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2