13_264 
(13.117)               (11.378)
Joannes Franciscus I         Beatrix I
 MOUS   Zandvl.     HUYBRECHTS
geb.Putte 3-4-1785     19-1-   ged.Zvl.19-9-1772(343)
ovl.Zvl. 22-1-1843     1807    ovl.Zvl.11-6-1821
(Staat in de Recruterings-
lijst 1831 als boer, 
1m68, geh.met kinderen)
    Frans Huybrechts (broer bruid = 13.87)
    Gulielmus Mous (broer br.gom)
_______________________________________________________
    Gulielmus           Gulielmus Mous (a.b
    ged.Zvl.4-2-1807       Maria Anna Aertsen
    ovl.Zvl.11-5-1807(W nr.122)    (zus van 11.370 ?)
    aangifte door vader en Anton.Van
    Hertsen, 36 jr, smid.

    Maria Anna     = 14.459  Frans Huybrechts (a.b.)
    ged.Zvl.16-2-1812       M.Anna Aertsen (a.b.)
    ovl.na 1842

    Gulielmus II         Gulielmus Mous (a.b.)
    ged.Zvl.30-1-1816       Amelberga Luykx       ovl. ovl. Zvl. 30-12-1842  (vrouw moeders
    (Staat in de Recruteringslijst     broer = 1387)
     1831 als dienstplichtig)
=====================================================
(13.117)               
(zus van 13.242)
Joh.Franciscus I           Anna Cornelia   
    MOUS        Zandvl.    VAN BROEKHOVEN
    2e huw.       28-11-   geb.Ekeren 27-2-1795
ovl.Zvl. 22-1-1843     1821    ovl.Zvl. 8-5-1889
    Herman Van Broekhoven
    Franciscus Huybrechts (als boven)
__________________________________________________________
              
              ZIE VERVOLGBLAD 


13_264 - VERVOLGBLAD

    Petrus Josephus  = 14.503
    ged.Zvl. 20-10-1822        Herman Van Broekhoven
    ovl.Zvl. 15-5-1880        (als boven)
              Isabella Geers

    Johannes Baptist II      = 14.654 Joh.Bapt.Mous (vaders
    ged.Zvl.22-10-1825         broer = 8.833)
    ovl. na 1873         Angelina Pauwels 

    Joh.Sebastianus  = 14.681  Sebastianus Huybrechts
    ged.Zvl.27-8-1828         (13.87)
    ovl.Zvl. 10-9-1913      Maria Anna Mous

    Johannes Cornelis       Gulielmus Mous
    ged.Zvl.2-4-1831        (vaders broer)
    ovl. Zvl. 17-8-1903        Joanna Catharina 
               De Hart

    Petrus Johannes  = 16.426  Cornelis Mous
    ged.Zvl. 13-3-1834      Maria Anna Van Broek-
    ovl. Zvl.10-8-1900         hoven

    dochtertje N.N.
    geb/ovl.Zvl. 23-1-1837
    
    Joannes Franciscus      Josephus Mous
    ged.Zvl. 13-7-1838      Maria Verhoeven
    ovl.Zvl. 5-3-1839

    Joannes Franciscus II     = 14.703 Joseph Mous (als boven)
    ged.Zvl, 8-9-1840       Ma.Theresia Mous
    ovl.Zvl. 9-12-1929
      

      *****

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2