8_836

(10.891)               
Joannes HERMANS      Zandvl.  An.Isabella VERMAELEN
geb.Berendr.13-10-1775   24-5-   geb.Berendr. 24-12-1797
ovl.Zvl.15-8-1827     1819    ovl.Zvl.15-6-1824
Huw.get.B.St.: Adr.Janssen, 50 jr, boer
        J.B.v.Linden, 57 jr, boer, zwager
        Adr.Hendrikx, 26 jr, arbeider, kozijn 
        C.de Ridder, 38jr, schrijver (11.395)
   id.kerk :   David Hermans (broer br.gom = 13.85)
        Johannes Franciscus Vermaelen
landbouwer
___________________________________________________________

    Anna Cornelia         Joh.Franciscus Vermaelen
    ged.Zvl.31-10-1819       (als boven)
    ovl.             An.Cornelia Simons (vrouw
              vaders broer = 13.85 a.b.)

    David             David Hermans (13.85 a.b.)
    ged.Zvl.13-1-1821       An.Catharina Rombouts
    ovl.Zvl.9-4-1830         (13.124)

    Joannes Baptist        Joh.Bapt.Hermans (vade ged.Zvl.15-1-1823  broer = 12.290 ?)
    ovl.             Veronica Vermaelen

Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was Maria Deckers (14.436) in 1824/25 bij dit gezin inwonend. Jan Hermans kocht voor
f.6,00 kleren voor haar.

=====================================================


              ZIE VERVOLGBLAD
8.836 - VERVOLGBLAD
              (12.763)
              Maria Elisabeth II
                      VAN LINDEN
              1e huw.met P.J.Meylemans
                   zie 11.301
==================================================
(10.891)               (12.763)
Joannes HERMANS      Zandvl.  Maria Elisabeth II
    2e huw.      6-4-      VAN LINDEN
      1826            2e huw.
geb.Berendr.13-10-1775        ged.Zvl.12-2-1775(348)
ovl.Zvl.15-8-1827           ovl.Zvl.30-9-1832
huw.get.B.St.;David Hermans, 46 jr, (broer br.gom =13.85)
       P.Fr.De Coster, 29 jr, kuiper (13.262)
       Adriaan Van Osta, 32 jr, kleermaker
       Petr.Fr.Snacken, 54 jr, gem.secr. (11.140)
 id.kerk:    Petrus Franciscus De Coster (13.262)
         David Hermans (broer br.gom , als boven)
=====================================================
(13.67)          (12.763)
Cornelis II FEYEN    Zandvl.  Maria Elisabeth II
ged.Stabroek 7-7-1793    24-7-    VAN LINDEN
ovl.Zvl. 28-6-1866      1828      3e huw.
(Staat in Zandvlietse         ovl.Zvl.30-9-1832
Recruteringslijst als boer)

    Joh.Bapt.Van Linden (broer bruid 13.140)
    Johannes Baptist Van Meir
___________________________________________________________
    Maria       = 12.973
    geb. ca. 1820 ?
    ovl. na 1853
              ZIE VERVOLGBLAD 28.836 - VERVOLGBLAD 2
                   
    Josephus
    geb.
    ovl. na 1867 (get.14.676)
=====================================================

(13.67)          (15.415)
Cornelis II FEYEN     Stabroek  An.Catharina   
    2e huw.       1832/34     WILLEMSENS
ovl.na 1877        geb.Berendrecht 10-2-1800
              ovl.Zvl. 28-1-1877
______________________________________________________
    
    Joanna       = 14.676  Jacobus Willemsens
    ged.Zvl.17-10-1834      Ma.Elisabeth Ooms
    ovl.               (vaders moeder)

    Petrus            Petrus Feyen (vaders
    ged.Zvl. 7-3-1837         broer = 12.313)
    ovl.Zvl.16-4-1837 (W. B 275) Johanna Cornelia Willemsen
    aangifte door : vader en
    P.J.Mous, 51 jr, timmerman.

    Isabella      = 14.587  Johannes Cornelis
                   Willemsens
    ged.Zvl. 25-4-1838      Isabella Feyen
    ovl. na 1863           (vaders zus= 9,157)

    Maria             Josephus Soetewegh
    ged.Zvl. 17-8-1841      Joanna Maria Van Meir
    ovl.Zvl. 2-1-1854         (12.628 ?)

    Petrus Josephus        Petrus Feyen 
    ged.Zvl. 21-9-1844      (vaders broer = 12.313)
    ovl.Zvl. 7-11-1846      Anna Cornelia Willemsen

      *****

?? 

 


23-10-2005 blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3