8_837

(12.709)
Petrus Johannes III          Maria Elisabeth II
 VAN MEIR Zandvl.     VAN DE VELDE
ged.Zvl.4-12-1791(422)   23-8-   geb.0orderen 20-8-1797
ovl.Zvl. 9-11-1856     1819    ovl.Zvl. 30-10-1865
(Staat in de Recruterings
lijst 1831 als arbeider. 1m70)
    Joh.Bapt.Van Dooren (man zus moeder br.gom
      = 12.717)
    Joannes Van Broekhoven (12.682 ?)
________________________________________________________
    
    Joanna       = 9.560  Joh.Bapt. VanDooren
    ged.Zvl.29-7-1820         (als boven)
    ovl.na 1872(get.14.818)      Joanna Van Meir
                      (vaders zus = 8.871)

    Regina       = 8.782  Petrus Joannes Van de
    ged.Zvl.12-12-1821         Velde
    ovl.Zvl. 19-6-1864      Regina Van Doren      (dochter zus vaders
                   moeder = 8.831)
               
    Isabella      = 9.574  Antonius Lefeber(man
    ged.Zvl.8-10-1823         vaders zus = 8.871)
    ovl.Pontoise(Fr) 31-3-1862  Isabella Van Dooren 
               (dochter zus vaders 
               moeder = 12.717)

    Joanna Catharina  = 12.365  Henricus Van Dooren
    ged.Zvl.25-9-1825         (vaders neef=12.717)
    ovl. na 1864(get.14.641)   Joanna Maria Minnibach
                   (13.313)

(orig.16-4-1997)             ZIE VERVOLGBLAD
                       

8.837  VERVOLGBLAD


    Antonia            Joh.Baptist Thomas   
    ged.Zvl.10-10-1827       (13.303 ?)
    ovl.Zvl. 29-5-1850      Isabel DeBoeck(12.184)
          ongehuwd

    Petrus Johannes  = 14.591  Petr.Johannes Keunings
    ged.Zvl.7-12-1829       Elisabeth Peeters
    ovl.na 1868(get.14.737)

    Johannes Baptist II      = 14.482 Johannes Bapt.Janssens
    ged.Zvl.13-12-1832      An. Cornelia Van Gilsen  ovl.na 1890(get.15.717)

    Petrus Johannes Cornelis = 14.736 Cornelis Van de Velde
    ged.Zvl. 21-12-1834        Helena Peeters
    ovl.Zvl. 25-6-1886

    Martina Elisabeth IV     = 14.641 Petrus Fluess (12.194)
    ged.Zvl. 4-3-1837       Martina Elisabeth De
    ovl.Zvl. 18-1-1892      Beuckelaer

    Anna Cornelia I  = 14.737  Joh.Bapt.Rombouts
    ged.Zvl. 27-3-1840        (13.364 ?)
    ovl.na 1866          Joanna Van Meir
                   (zus dopeling)

    Maria Theresia        Hubertus Van Gulick
    ged.Zvl. 25-11-1842        Regina Van Meir
    ovl.Zvl. 22-4-1843        (zus dopeling)

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2