15_810

(Godefr.Joh. [arbeider] X
Anna Cath.KIL; won.Ossendr.
beiden toestemmend) 
                   (15.761)
Johannes Jacobus           Anna Isabella VII
    VAN DE POEL    Zandvl.       HENDRICKX
ged.Ossendrecht 30-11-1902 31-5-   ged.Zvl. 1-3-1903
ovl.Ossendrcht 30-4-1990  1927    ovl.Ossendrecht 2-2-1995
      Rochus Van de Poel, 32 jr, landb.knecht te Ossendrecht
                   (broer br.gom)
      Ed.Carpentier, 28 jr, bureelbediende
                   (schoonbroer bruid = 15.809)
landbouwer
___________________________________________________________

    Gustavus Jacobus
    geb.Zvl. ca. 1930
    ovl.na 1954(get.16.888)
      [beenhouwersgast]

    Helena Francisca  = 16.888
    geb.Zvl. 10-10-1933
    ovl. na 1954

    Josephina Wilhelmina     Isabella Joanna Van Meir
    geb.Zvl.22-9-1935         43 jr, leurster (16.941)
     Zuidhavendijk nr.4 bis   Petrus De Swerts, 29 jr,
    ovl.               ijzerdraaier (man   moeders zus = 15.811)

              ?????

zie "Van Poldersloot tot Wereldhaven door Albert De Vree, blz. 255.
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1