15_811
      
(Benedictus X Isabella 
JANSEN, winkeliers te 
Berendrecht,beiden toestemmend)       (15.761)

Petrus Carolus            Anna Josephina
    DE SWERTS     Zandvl.       HENDRIKX
ged.Berendrecht 23-10-1905      31-5- ged.Zvl. 29-2-1904
ovl.Zvl. 11-10-1973    1927    ovl. na 1948
      Adr.De Swerts, 31 jr, loodgieterr, Berendrecht
                   (broer br.gom)
      Ed.Carpentier, 28 jr, bureelbediende
                  (man zus bruid = 15.809)  

1927 :werktuigkundige         naaister
1935 : ijzerdraaier
______________________________________________________              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1