15_809

(15.935)                 (15.761)
Cornelis Eduardus           Maria Ludovica Jacoba
    CARPENTIER     Zandvl.      HENDRIKX
ged.Zvl. 3-2-1900     14-12-   ged.Zvl. 18-11-1901
ovl.voor 1987       1926    ovl. Zvl. 18-10-1990
huw.get.B.St.:Gul.Lud.Carpentier, 49 jr,timmerman
                   (oom br.gom)
      Louis Hendrickx, 27 jr, beambte (broer bruid)
    13-12-1926 huw.voorw. bij Notaris Ferd.De Bruyn, Stabroek

Hadden rond 1930 eeen herberg in de Bakkerstraat(=Zoutestraat) no.4
1926 :bediende; 1951 : handelaar
________________________________________________________

    Paula Joanna Jacoba        Maria Verhagen, 25 jr.
    ged.Zvl. 3-11-1927      (gedipl.vroedvrouw)
    ovl.             Alphons Leemans, 34 jr
                   (kand.notaris = 16.428)
    Helena Maria Jacoba      = 16.913
    geb.Zvl. 27-8-1929
    ovl.na 1952

    Willy
    geb.Zvl. 21-5-1942
    ovl.Wlrijk 17-10-1986              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1