16_888

(Ludovicus ovl.Ossendr.
9-12-1931 X  Petronella I
VAN DEN BERGH, ovl.
Ossendrecht 20-3-1948)        (15.810)

Josephus MOUS       Zandvl.  Helena Francisca
geb.Ossendrecht      18-5-     VAN DER POEL
    18-4-1928     1954    geb.Zvl. 10-10-1933

      Piet Koolen, 52 jr, landarbeider te Ossendrecht
                   (stiefbroer br.gom)
      Gustavus Jac.Van der Poel, 24 jr, beenhouwersgast
                te Zandvliet (broer bruid)

landbouwer te Ossendrecht
__________________________________________________________


              ?????   
    
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1