15_236

(Joh.C. [arb.] toestemend X
J.Cath.Vermeiren, weigerend        (12.384)
      = 15.964)

Franciscus Anthonius         Isabella Mathildis
    VAN DIJK      Zandvl.      VAN BOUWELEN
ged.Berendrecht 25-7-1877 14-9-   ged.Zvl. 5-10-1878
ovl.            1903    ovl.Zvl. 29-11-1941
                     Zoutendijk nr.7
                   ovl.aangifte: Louis Paenen
                   34 jr, grondwerker,
                   (schoonzoon = 17.97)
                   Louisa De Lie, 47 jr.
huw.get.B.St.:LouisVan Bouwelen, 30 jr, Schaarbeek 
              (broer bruid = 15.783))
      Joh.Baptist XI Hendrikx, 25 jr, 
              gemeentebode, ex 14.708)
      Joh.Corn.Van Bouwelen, 36 jr, voerman,
              (broer bruid = 16.422)
      Joh.Bapt.Van Bouwelen, 32 jr, aardewerker,
               (broer bruid) = 12.752

aardewerker              herbergierster
___________________________________________________________
    Julius Franciscus       Johanna Cath.Thomas, 63 jr
    geb.Zvl.27-10-1903      bakel, ex 8.861
      Zoutendijk 8       Frans Van Bouwelen, 68 jr,
                   polderwerker, moed'vader)
                   Martinus Janssen, 79 jr,
                   commissionair = 14.588

                   ZIE VERVOLGBLAD
15.236 - VERVOLGBLAD

    Celine/Cecilia Francisca = 17.97 Frans Van Dijk, 32 jr,
    geb.Zvl. 1-9-1907       aardewerker te Berendrecht
      Zoutendijk 8       Eduard Somers, 45 jr
    ovl.Merksem 24-6-1989       bakker = 15.595
      (J.Palfijn)

    Johanna Cornelia  = 17.98  Cor Van Bouwelen 43 jr, 
    geb.Zvl. 12-9-1909        (moed'broer, als boven)
      Soutendijk nr. 8       Joh.Bapt.X Hendrikx,54 jr,
    ovl.             gemeentebode ex 13.838


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1