15_964
(16.622)                 (14.33)
Johannes Franciscus    Beren-   Joanna Catharina
    HEIJNEN      drecht       VERMEIREN
geb.Berendrecht 16-3-1834 2-5-    geb.Berendrecht 20-3-1832
ovl.Berendr. 6-10-1877(B nr.7)  1866 ovl.Berendr.19-1-1921
aangifte broer Philip, 40 jr,        Schouwvegerstr.24
en Jac.Leemans, 28 jr..,       aangifte zoon J.C.Van 
veldwachter.               Dijk, 46 jr en Aug.Jacobs
                   49 jr, buur.
      Bernardus Van der Weert, 40 jr,bakker
      Philip Heynen, 35 jr, broer br.gom (16.635)  *)
      Petr,Fr.Mackelberghe, 42 jr, veldwachter
      Cornelis Snacken, 50 jr, gem.secretaris
metser                1900 : huishoudster te
                     Berendrecht
___________________________________________________________
    Benedictus
    geb. Berendrecht 21-9-1867
    ovl. Berendrecht 10-10-1945

    Johannes Franciscus Ludovicus = 15.909
    ged.Berendrecht 14-6-1871
    ovl. na 1900

    Isabella Leonia        C.C.G.Snacken, 22 jr,
    geb.Berendrecht 1-4-1875     secretaris te Zvl.
    ovl.             Jac.Leemans, 25 jr,
                     veldwachter
              N.B. op het Vervolgblad staat dezelfde
              bruid (met dezelfde ouders) maar 7
              maanden later weer getrouwd 
              nu met Joh.Cornelis Van Dijk.
*) zijn geb.akte zegt "19-10-1836" dus 30 jr oud


                   ZIE VERVOLGBLAD


15.964 - VERVOLGBLAD

(16.623)                 (14.33)
Johannes Cornelis           Joanna Catharina
    VAN DIJCK     Beren-      VERMEIREN
geb.Berendrecht 3-8-1836  drecht   geb.Berendrecht 20-3-1832
ovl.Berendr.20-3-1929   16-12-   ovl.Berendr. 9-1-1921
  Schouwvegerstr.24    1866     Schouwvegerstr.24
                   aangifte door zoon J.C. Van   Dijk,46 jr en Aug.Jacobs,
                   49 jr, buur.
      Joh.Bapt.Van Dijck, 29 jr, arbeider, broer br.gom =15.248 
      Antonius Van Dijck, 35 jr, arbeider, broer br.gom
      Bened.Vermeiren, 39 jr, metser, broer bruid = 16.647
      Frans Vermeiren, 41 jr, metser, broer bruid 15.12

arbeider
___________________________________________________________

    Johannes Franciscus
    geb. 1875

    Franciscus Antonius      = 15.236
    geb.Berendrecht 25-7-1877
    ovl. na novemb.1911

    Johannes Cornelis
    geb. ca.1875
    ovl. na 1921
              ?????


              N.B. Op de vorige pagina staat een  huwelijk van dezelfde vrouw, maar 7
              maanden eerder gesloten.
              Wordt nog uitgezocht.
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1