12_752                (Cornelius X
                    Ma.Elisabeth (12.384)   SCHRAUWEN)

Johannes Baptist II         Catharina
    VAN BOUWELEN    Zandvl.       VAN DE VELDEN
ged.Zvl. 22-5-1870     25-5-   ged.Bergen/Zoom 1-1-1872
ovl.na 1934        1901    ovl.Zvl. 13-4-1934
                     Walenhoek 38.
arbeider                 aangifte: Marta Van Hees
                     schoonzus = 12.385)
                   Hendr.van Bouwelen (zoon)
    huw.get. Cornelis Van Bouwelen (broer br.gom = 16.422
          Henricus Verbist (man zus vader br.gom = 14.683)
____________________________________________________________

      Alexander Franciscus   Fr.Van BOuwelen,65 jr,
      geb.Zvl. 10-8-1901    arbeider (vaders vader)
        Noordland 9      Lud.Vermeiren, 30 jr,    bakker (16.14)
      ovl.Zvl. 20-5-1902
          Soutendijk 9;aangifte : vaders vader won.Soutendijknr.8; en Alexander Snoeckx, 31 jr, tapper, buur
    
      Hendrikus
      geb.Zvl. 1903
      in 1934 stadswerker
      ovl.na 1934 (aangifte ovl.moeder)

      Maria Cornelia Helena = 11.420
      geb.Zvl. 5-6-1906
      ovl. na 1930

      Antonius Franciscus    = 11.609
      geb.Zvl. 23-7-1913
      ovl.Zvl. 16-6-1999
               *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1