14_983

(8.797)                (14.512)
Carolus Ludovicus           Johanna Catharina II
    LAMBRECHTS            ORENS
(civiliter ORENS)     Zandvl.  
ged.Zvl. 14-12-1858    22-4-   ged.Zvl. 31-10-59
ovl.  na 1910      1882    ovl. na 1910
huw.get.B.St.:Johannes Orens=Lambrechts
      Henricus Orens=Lambrechts
      Jacobus Vingerhoedt (14.830)     
      Josephus Van de Velde
  id. kerk :       Henricus Lambrechts=Orens (broer br.gom)
      Joh.Baptist Orens (grootvader bruid =12.315)
grondwerker; 1906 : bezembinder; won. Ruyge Heide 99
_________________________________________________________

    Joanna/Antonia (civiliter Orens) =16.952   Jacobus Orens
    ged.Zvl. 18-6-1883        (moeders vader)
    ovl.Zvl. 25-5-1932      Anna Cornelia De Boey
                     (14.791 ?)

    Benedictus Lambrechts (civiliter Orens)
    ged.Zvl. 16-10-1885        Benedictus Lambrechts
    ovl.Zvl. 24-3-1886        (vaders broer = 15.538)
                   Adriana Van Wijck
                     (moeders moeder)

    Benedictus Lambrechts (civiliter Orens) = 12.776)\\
    ged.Zvl. 6-11-1886      Benedictus Lambrechts
      (Ruige Heide 99)        (als boven)
    ovl.             Catharina Adriana   Adriaensen

    Anna Isabella Orens      = 16.791 Laurens Orens (broer
    ged.Zvl. 30-3-1889        vaders vader = 15.187)
    ovl.na 1934(get.11.870)    Isabella Lambrechts

                   ZIE VERVOLGBLAD


14.983 - VERVOLGBLAD

    Adriana Orens   = 16.792  Franciscus Eestermans
    ged.Zvl. 17-4-1892        (12.957)
    ovl.na 1910          Adriana Van Wijck
                     (moeders moeder, a.b.)

    Joanna Catharina VI     Henricus Orens
    ged.Zvl.5-10-1894         (vaders broer = 14.990)
    ovl.Zvl. 27-6-1904      Joanna De Boey

    Ludovica           Franciscus Lambrechts
    ged.Zvl. 21-1-1897      Cecilia Philips (15.706)
    ovl.

    Jacobus            Jacobus Vingerhoets
    ged.Zvl. 13-9-1899        (14.830)
    ovl.             Catharina Orens

Volgens de Zandvlietse lijst der Bestedelingen wordt in het jaar 1900
de vrouw van vaders broer, t.w. Florentia Eestermans (15.538) vermeld
als "zinnelooze" en als opgenomen in het onderhavige gezin tegen een vergoeding van frs. 37,50 per kwartaal.
    

    Mathilda      = 16.559  Constantinus Smans, 21 jr,
    ged.Zvl. 2-9-1901       aardewerker (ex 14.922
      Ruigeheide 147      J.C.v.d.Maegdenbergh, 71,
    ovl.Kapellen (St.Jozef) 18-5-1985 rentenier (14.572)
                   Antonia Orens
              
    Constantinus         Constant Van Uffelen
    ged.Zvl. 5-7-1903       Jo.Catharina Smits
    ovl.

                   ZIE VERVOLGBLAD 2


14.983 - VERVOLGBLAD 2


    *)  De naamwisseling ORENS  / LAMBRECHTS 

is ontstaan door het feit dat de ouders van de op blad 1 vermelde gezinsvader Carolus Ludovicus Orens
   (dus Gabriel ORENS en Isabella LAMBRECHTS = 8.797)
niet getrouwd waren noch voor de Burg.Stand noch voor de kerk.
 Hun tussen 1852 en 1867 geboren kinderen worden danook door de 
pastoors (Officiers en Van de Vorst) ingeschreven als
    " LAMBRECHTS CIVILITER ORENS"
     d.i. LAMBRECHTS, voor de pastoor 
     als kind van een ongehuwde moeder,
     maar voor de Burg.Stand ORENS.

Gabriel en Isabella zijn op 23-6-1870 alsnog getrouwd voor de Burg.Stand te Zandvliet; zie aantekening op blad 8.797, waarbij hun
dan nog levende kinderen hun vaders naam ORENS verkrijgen, maar ook in hun nageslacht blijft de pastoor hen als LAMBRECHTS aanduiden !


              *****
              (orig.13-12-1998) 
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3