12_315

(11.808)               (12.118)
Gabriel I HORRENS     Zandvl.  An. Digna BOGAERTS
ged.Zvl.26-4-1806     26-8    ged.Zvl.11-6-1802
ovl. voor 1889       1829    ovl.Zvl. 24-6-1890
(Staat in de Recruterings- 
lijst l831 als arbeider
lm64)
    Jacob Senders (broer moeder bruid = 12.112)
    Johannes Baptist Peeters
______________________________________________________

    Jacobus      = 14.512  Jacob Senders (a.b.)
    ged.Zvl.22-8-1827       Elis abeth Horrens
    ovl.Zvl. 23-1-1895       (vaders zus = 12.276)

    Henrica            Petrus Joannes Senders
    ged.Zvl.13-9-1830          (moeders neef = ovl.Zvl. 12-3-1836  12.112)
    .         Henrica Horrens
              (vaders zus = 13.756)

    Francisca           Josephus Senders
    ged.Zvl. 12-8-1833        (12.112 als boven)
    (In de doopakte wordt de   Francisca Horrens
    moeder "Digna Senders" genoemd :
    d.i. de naam van moeders moeder)
    ovl.Zvl. 23-3-1836


              ZIE VERVOLGBLAD


(orig.20-3-1997)


12.315 - VERVOLGBLAD

    Johannes Baptist       Petrus Joh.Bapt.Verbist
    ged.Zvl 10-2-1836        (zoon vaders broer
    ovl.Zvl. 24-10-1838        = 8.2 49)
              Joanna Cath. Senders
              (dochter broer moeders
              moeder = 13.466)
              
    Johannes Baptist II        Joh.Baptist Peeters II
    ged.Zvl. 4-4-1839         (13.784)
    ovl.Zvl. 20-9-1889      Joh.Catharina Hendrikx
         ongehuwd         (8.859 )

    Adrianus      = 15.507
              Adrianus Calluy (man   ged.Zvl. 18-11-1841             zus moeders moeder
    ovl.na 1883            = 13.466)
              Jo. Catharina Horrens
                   (vaders zus = 8.249)

      *****

(orig.20-3-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2