15_538

(8.797)                
Antonius Benedictus            (12.957)
     LAMBRECHTS          Florentia 
(civiliter ORENS)     Zandvl.    EESTERMANS
ged.Zvl. 24-08-1864    20-4-   ged.Zvl. 06-11-1860
ovl.Zvl. 23-03-1911    1885    ovl.Zvl. 19-09-1911
                     Ruyge Heide nr.195
              ovl.aangifte : moeders zus en zwager:
              Henr.Eestermans & W.v.d.Wouwer
                   (15.280)
              Ed.Verburgh, 30 jr, veldwachter
huw.get.B.St.:Carolus Orens, 26 jr arbeider
              (broer br.gom = 14.983)
      Felix Van Aerde, 46 jr, timmerman (11.1074)
      Joh.Bapt.Hendrikx, 29 jr, veldwachter (13.838)
      Joh.Somers, 58 jr. broodbakker
  id.kerk: Felix Van Aerde (11.1074)
     : Carolus Lambrechts/Orens (broer br.gom = 14.983)
_________________________________________________________
    Alle kinderen werden gedoopt als ORENS.

    Franciscus     = 16.511  Franciscus Eestermans
    ged.Zvl. 31-01-1886        (moeders vader)
    ovl.             Anna Isabella Lambrechts
                     (vaders moeder)

    Ludovicus           Carolus Orens
    ged.Zvl. 18-03-1888        (vaders broer = 14.983)
    ovl.Zvl. 01-01-1889        Joanna Van Uffelen
                     (moeders moeder)                   ZIE VERVOLGBLAD
15.538 - VERVOLGBLAD

    Joanna Catharina V        Henricus Orens
    ged.Zvl. 17-04-1890        (vaders broer = 14.990)
    ovl.             Joanna Catharina Maes
                     (15.764 ?)

    Ludovicus     = 9.274  Ludovicus Eestermans
    ged.Zvl. 22-05-1892        (moeders broer)
    ovl.             Franciscus Orens
                     (vaders broer)

    Carolus (Ludovicus)      = 16.603 Carolus Orens
    ged.Zvl. 23-01-1895        (vaders broer = 14.983)
      Ruigeheide 100      Julia Angelina Paenen
    ovl. na 1923            (14.852 ?)
                   Carolus Orens, 36 jr,
                     (arbeider, als boven)
                   Leopold De Doy, 44 jr,
                     (tapper = 14.814)

    Henrica      = 9.283  Ludovicus Van Wijk
    ged.Zvl. 12-09-1897        (14.890)
    ovl. na 1919         geen 2e genoemd

    Joanna Catharina IX        Franciscus Orens
    ged.Zvl. 19-4-1900        (broer dopeling
    ovl.Zvl. 14-9-1910      Joanna Van Wijk
                     (14.726)
              ?????
In de Zandvlietse lijst van Bestedelingen wordt in het jaar 1900 de moeder van dit gezin Florentia Eestermans als "zinnelooze" vermeld.
In verband hiermede werd zij opgenomen in het gezin van vaders broer
Carolus Ludovicus Lambrechts (14.983), waarvoor een vergoeding van frs. 37,50 per kwartaal wordt verleend.

              *****
Voor de naamwisseling Orens/Lambrechts
    zie aantekening op 14.983 vervolgblad 2.
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1