14_759

(13.782)                 (15.328)
Johannes Baptist IV PEETERS     Zandvl. Maria Anna CARPENTIER
ged.Zvl. 3-10-1843     22-5-   ged.Zvl. 5-1-1843
ovl.Zvl. 8-8-1905     1867    ovl.Zvl. 29-8-1905
    Weeltjens nr.7           Weeltjens nr.7
aangifte door Victor Em.(zoon)      aangifte door Victor Em.(zoon)
J.Peeters,(zoon) won..Ivry(Fr)      en Joh.Peeters (zoon)won. Ivry 
      Egidius Peeters (vader br.gom)
      Antonius Carpentier (14.513 ?)
uitbaters van "De Leeuw Van Vlaanderen"
___________________________________________________________

    Johannes Franciscus      15.760 
                   Egidius Peeters
    ged.Zvl. 24-6-1870        (vaders vader; als boven)
    ovl.na 1905(won.Ivry)       Joanna Catharina Meulebeek
                     (moeders halfzus = 13.363)

    Cornelius           Cornelius Carpentier
    ged.Zvl. 9-11-1872        (moeders broer = 14.754)
    ovlZvl. 12-6-1874.      Johanna Janssens

    infans (door vroedvrouw gedoopt)
    geb/ovl.Zvl.27-012-1874 

    Victor Emmanuel   = 17.283 Petrus Antonius Peeters
    ged.Zvl. 30-5-1876        (vaders broer = 14.854)
    ovl.na 1910          Anna Cath. Wagemans (vrouw
                     moeders broer = 14.754)


                   ZIE VERVOLGBLAD14.759 - VERVOLGBLAD

    Maria Dorothea        Joh.Baptist Carpentier
    ged.Zvl.25-7-1878       (moeders halfbroer = 14.669)
    ovl.Zvl. 10-7-1904      Dorothea Paenen (15.119)
      Weeltjens nr.7
    aangifte door haar vader
    en broer Vic.Emmanuel


    Johannes Jacobus  = 16.434
                   Johannes Jacobus Peeters
    ged.Zvl. 27-7-1880        (vaders broer)
    ovl.Kapellen 17-1-1971       Joanna Catharina Cloots        (14.498 ?)

    Johannes Baptist       Joh.Baptist Peeters
    ged.Zvl. 20-8-1882      Maria Anna Cloots
    ovl.Zvl. 20-6-1884

    Joh.Baptist Cornelis       Johannes Cornelis Reynen
    ged.Zvl. 11-9-1884      Catharina Carpentier
    ovl.Zvl. 21-11-1884        (moeders halfzus 13.363)

    Gulielmus     = 17.200
                   Gulielmus Cloots (13.363)
    ged.Zvl 24-12-1885      Maria Hendrikx
    ovl.na 1910
      
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2