15_328
                   (14.302 )
                   Maria Theresia 
                     MEULENBEEK
                   geb.Berendrecht 12-2-1802
                   ovl. Zvl. 29-7-1859
___________________________________________________________
    
    Johanna Catharina(illeg.)= 13.363
    ged.Berendrecht 6-2-1829
    ovl. na 1884(get.14.759)
====================================================
(13.321) 
Johannes Franciscus I CARPENTIER)
   1e huw. (in 1821)
met Joanna Cath.HENDRIKX:  zie 8.859
==================================================
(13.321)                 (14.302 )
Johannes Franciscus I   Beren-.  Maria Theresia
   CARPENTIER      drecht     MEULENBEEK
ged.Zvl.29-9-1782(373)   31-10-   geb. als boven
   2e huw.             1840 ovl.Zvl. 29-7-1859
ovl.Zvl.24-6-1864             Sectie B nr.28
    Wijk B nr.28         ovl.aangifte door : man en
ovl.aangifte door           Z.J.Tiest, 63 jr, veldwachter
zoon Antonius, 35 jr, (zie        (13.737)
8.859) en J.Fr.Laeremans
38 jr, veldwachter (14.744)      
arbeider/boer               
____________________________________________________________


    kinderen :          ZIE VERVOLGBLAD


15.328 - VERVOLGBLAD


    Cornelis       = 14.754  Zacharias Tiest, veldwachter 
                     als boven
    ged.Zvl. 20-8-1841      Cornelis Van de Bergh
    ovl. na 1881           (peter = 13.175 ?)
                   Anna Catharina Van
                     Broekhoven(meter)
                   P.Fr.Snacken,68jr, secr.


    Maria Anna     = 14.759 Joh.Franciscus  Mous
    ged.Zvl.5-1-1843         (13.264)
    ovl. na 1885         Maria Anna Carpentier   (8.833)

    Virginia           Cornelis v. Campen
    ged.Zvl. 30-8-1844         (15.13 ?)
    ovl.Zvl. 9-9-1848       Jo. Catharina Meulenbeek
                     (14.302 ?

    Anna Digna          Anton.Carpentier (8.830 ?)
    ged.Zvl. 19-9-1846      Anna Digna Meulenbeek
    ovl.Zvl. 11-11-1846        (14.302)
              

Het gezin woonde minstens 1857/1866: Zandvliet Sectie B nr 28.
              


              *****

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2