15_119

Johannes Jacobus           Catharina
    PEETERS      Beren-     VAN BOUWELEN
ged            23-5-   ged.Berendr. 29-12-1822
ovl.            1849    ovl.Berendr. 15-3-1878
====================================================
de naam van bovenstaande echtgenoot is FOUT; moet zijn als onder :
====================================================
(J.Cath.BROMMELS - illegit.)       (Laur. X Ma.Th. DAES)
Josephus          Beren-   Catharina
    BROMMELS      drecht      VAN BOUWELEN
geb.Berendrecht 25-12-1824 23-5-   geb.Berendrecht 29-12-1822
ovl.Berendrecht 15-12-1892 1849    ovl.Berendrecht 15-3-1878
      Jac.Van der Linden, 51 jr, winkelier (oom br.gom)
      P.J.Van Bouwelen, 44 jr, arbeider (halfbroer bruid)
      J.B.Van der Goten, 46 jr, bakker
      Jos.Bullens, 33 jr, secretaris
arbeider
____________________________________________________________

    Jacobus (legit.s.)      Jos.Bullens, secretaris
    geb.Berendrecht 27-9-1845   Jac.Van Kaem, veldwachter
    ovl.

    Henricus Josephus       get. als boven
    geb.Berendrecht 19-8-1849
      won. C nr.60
    ovl.                 

    Petrus Johannes        get. als boven
    geb.Berendrecht 10-9-1850
      won.C nr.60

                   ZIE VERVOLGBLAD
15.119 - VERVOLGBLAD


    Joanna Cornelia        Benedict.Janssens, 28 jr, geb.Berendrecht 10-10-1862   schoenmaker
    ovl.               Jos.Bullens, a.b.
=================================================
(13.782)                 (15.487)
Joh.Jacobus III PEETERS Beren-   Dorothea PAENEN     
ged.Zvl. 5-2-1839     drecht   geb.Berendr. 21-11-1837
ovl.Berendr. 17-10-1869  6-5-    ovl.Berendr. na 1892
              1865
      Joh.de Keyser, 68 jr, arbeider (oom bruid)
      P.Fr.Machelbergh, 41 jr, veldwachter
      Jos.Bullens, 54 jr, secretaris
      Felix Somers, 27 jr, bakker
visser
================================================
(J.Cath.BROMMELS - illegit)

Josephus BROMMELS     Beren-   Dorothea PAENEN
    2e huw.      drecht     2e huw.
ovl.Berendr. 15-12-1892  1-9-    ovl. na 1892
  won.wijk C9 nr.11    1880
      Antonius Peeters, 53 jr, visser te Zandvliet
      Petrus Joh.Van Kaem, 54 jr, kramer
      Joh.Bapt.van Linden 55 jr., herbergier
      Petr.Johannes Crijnen, 57 jr, boer
arbeider
______________________________________________________

    Maria Elisabeth  = 15.113
    ged.Berendrecht 23-5-1881
    ovl. na 1909

              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1