14_436
                   
                   (12.670)
                   (Jo)anna Catharina IV
                     DECKERS
                   ged.Zvl. 22-5-1784(381)
                   ovl.Zvl. 18-11-1810
                      na  kraambed

___________________________________________________________

    Anna Maria (illeg.)        Petrus Johannes Deckers
    ged.Zvl. 3-10-1810        (moeders broer = 13.234)
    ovl.na 1825 *)              Anna Maria Speltjens
                     (12.1018)
    
*) Ontfangen van Frans Snacken armmeester alhier (= 11.140) eerst 
13 - 8 St. over de eerste 4 maenden en twee en twintig Guldens over de agt laeste maenden van den jaere 1815 der mondcosten van't kint van
Anna Catharina Deckers
              Santvliet 1 Jan. 1815
              Petrus De Moor (zie 13.393)

    13 - 8
    22   -
        ------------
zegge  35 - 8 Brab.

+++++++++++++++++

Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was Maria Deckers in
1824/25 inwonend bij Jan Hermans op de Ruygeheide (8.836), die
voor f.6 kleren voor haar heeft aangekocht. In 1825/26 was zij inwonend bij Antonius Carpentier (8.830), die voor de inmiddels 16-jarige Maria voor f. 22,10 nieuwe kleren aanschafte.
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1