8_830

(13.321)               (11.688)
Antonius I CARPENTIER   Zandvl.  Antonia I VAN DE        WYNGAERT
ged.Zvl.27-3-1796(449)   27-8-   ged.Zvl.27-1-1794(435) 
ovl. na 1839        1818    ovl.Zvl.12-10-1829
(Staat in de Recruterings-      (aangifte door man en
lijst 1831 als arbeider,1m74,       Cor.v.d.Heyden, 33 jr,
wedr.met kinderen)          (timmerman = 12.216)
    Cornelis Josephus Carpentier (vader br.gom)
    Bernard.Jos.Truyens (koster = 8.239)
___________________________________________________________

    Anna Maria     = 16.430  Jacob Van de Wijn  gaert
    ged.Zvl.14-10-1818      (moeders broer = 8.867)
    ovl.na 1852          Anna Maria Carpentier
               (vaders zus = 8.833)

    Cornelis Josephus       Corn.Josephus Carpentier
    ged.Zvl.6-5-1820        (vaders vader)
*)   ovl.Zvl.11-5-1833       Ma.Cath.vande Wijngaert  (De pastoor noemt de over- (moeders zus = 13.322) ledene abusieveliijk
    Petrus Johannes, oud 12 jaar.)

    Maria Catharina        Cornelis Carpentier
    ged.Zvl.18-2-1822       (vaders broer = 13.735)
    ovl.             Ma. Cath.Gijsbrechts
               (vaders moeder)
              
    Joanna Catharina V        Joh.Franciscus Carpentier
    ged.Zvl.27-10-1823       (vaders broer = 8.859)
    ovl.             Helena Stuer (vrouw
               moeders broer = 8.867)

              ZIE VERVOLGBLAD
(orig.12-12-1997)

    
8.830 - VERVOLGBLAD


    Johannes Cornelis       Joh.Cornelis Carpentier
    ged.Zvl.20-12-1824        (vaders broer)
*)   ovl.Zvl.4-7-1828       Ma.Elis. II Van Linden = (De pastoor noemt de  (11.301 of 8.836)
    overledene Petrus Johannes,
    oud 4 jaar.)    

Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in de jaren 1825/26 in dit gezin opgenomen de 16-jarige Maria Deckers (ex 14.436) voor wie Anton Carpentier toen fl. 22,10 aan kleding uitgaf. 
    
    Johannes Baptist       Joh.Baptist Maus (man
    ged.Zvl.23-9-1826         vaders zus = 8.833)
    ovl.Zvl.26-9-1826       Joanna De Nijs

    Isabella           Joh.Bapt.Van Meir
    ged.Zvl.1-11-1827       Jo.Catharina Hendrikx
    ovl.              (8.859 ?)  
=====================================================
Antonius I CARPENTIER   Zandvl.  Helena COOLS
   2e huw.        3-2-    geb.Kalmtht/Nieuwmoer         1-7-1802
ovl.na 1839 1832      ovl.na 1839
      Josephus Carpentier (13.49)
        Franciscus Carpentier (broer br.gom = 8.859)

___________________________________________________________
    Petrus Johannes        Math. Van Campen(man
    ged.Zvl.25-8-1832         vaders zus = 14.34)
    ovl.Zvl.8-6-1834 (W. K nr.4) Maria De Moor (vrouw
    aangifte door : vader en     vaders broer = 13.735)
    Joh.Mous, 57 jr,timmerman.

(orig.26-5-1998)
              ZIE VERVOLGBLAD 2


8.830 - VERVOLGBLAD 2


    Johannes Cornelis VIII    Johannes Cornelis Mous
    ged.Zvl. 1-9-1834         (13.117) per  Eg.G.Ver
    ovl.               beek(koster)
              Joanna Catharina Carpen 
                   tier (13.322 ?)


    Cornelis Josephus         Cornelis Van de Bergh
    ged.Zvl. 11-7-1837      Isabella Hertoghs (8.835)
    ovl.               

    Joanna Catharina VI = 15.142 Joh.Franciscus Maus
    ged.Zvl. 28-6-1839        (broer man vaders
    ovl.na 1869            zus = 13.264)
              Anna Maria Carpentier
                   (vaders zus = 8.833)


      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3