12_368

                   (13.229)
                   Maria Catharina II
                     BOSSIJNS
                   ged.Zvl. 20-5-1828
                   ovl.Zvl. 7-1-1880
________________________________________________________

    Petrus Alphonsus (onwettig)  Petrus Johannes Meys
    geb.19/ged.Zvl. 21-3-1850   (man moed'zus  = 9.572)
      Wijk C nr.102       Anna Cornelia Bossijns
    ovl.Luik 14-3-1873 werkman 1e klas in   (moeders zus, 20 jaar)
    het Admin/Bataljon. Aangifte door H.J.Snacken, secretaris
    twee verplegers.
                   Zacharias Tiest, veldwacht.
                     (13.737)

    Johannes Baptist (onwettig)  Gaspar N.N.
    geb/ged.Zvl. 8-10-1851      Maria Theresia Bossijns
    ovl. na 1884(get.15.501)   (moeders zus = 9.572 a.b.)
                   H.J.Snacken (als boven)
                   Zacharias Tiest (als boven)

    Andreas Cornelis (gewettigd) = 15.501
    ged.Zvl. 3-10-1853(Wijk C 103)  Johannes Cornelis Hendrikx
    ovl. na 1883           (13.776 ?)
                   Isabella Thiest (13.737)
                     (dochter veldwachter)
                    H.J.Snacken, (als boven)
                   Zacharias Tist (als boven)

    Cornelius Edmundus (onwettig) Cornelis Driessen 
    geb/ged.Zvl.19-7-1857(Wijk C 66)   (13.848 ?)
    ovl.             Isabella Van As
                     (14.390 of 13.855 ? )

(orig.12-3-1999)
                   ZIE VERVOLGBLAD12.368 - VERVOLGBLAD 

(15.647)                 (13.229)
Josephus               Zandvl. Maria Catharina II         
    VAN TIL       2-10-     BOSSIJNS
geb.Stabroek 16-9-1832   1862    ged.Zvl.20-5-1828
ovl.Zvl. 3-5-1893           ovl.Zvl. 7-1-1880
                     Putsebaan 10/2
                   aangifte door man en   Andreas ,   26 jr zoon
                   beiden hoefsmid
      Petrus Huybrechts     
      Felix Bossijns (zoon broer vader bruid = 13.133)
hoefsmid
____________________________________________________________

    Franciscus II   = 15.718  Joh.Franciscus Struyf
    ged.Zvl.ab obstetr.13-4-1863   (man moeders zus
    ovl. na 1890           = 14.571)
                   Angelina Van Til
                     (vaders zus ?)

    Julia (Maria)         Adrianus N.N.
    ged.Zvl. 6-4-1864       Anna Catharina Meeus
    ovl.Zvl. 27-12-1865        (vaders moeder)
      sectie C nr.171
    ovl.aangifte door vader en
    Felix Van Aerde, 27 jr, timmerman(11.1074)

    Anna Catharina   = 15.544  Franciscus Van Til
    ged.Zvl. 7-7-1865       (vaders halfbroer = 12.75)
    ovl.na 1896(get.15.501)    Anna Catharina 
                     Van den Bergh


                   
                   ZIE VERVOLGBLAD 2
12.368 - VERVOLGBLAD 2


    Petrus Ludovicus  = 15.793
    ged.Ossendrecht 24-8-1869
    ovl.Deurne 20-7-1949

    Leonardus
    geb.Ossendrecht 9-3-1872
    ovl.Deurne 20-7-1949
              
=====================================================


(15.647)                 (14.391)
Josephus VAN TIL      Zandvl.  Joa.Catharina SLOOVEN
    2e huw.      18-8-   ged.Zvl. 25-11-1857
ovl.Zvl. 5-5-1893     1888    ovl.Zvl. 8-12-1894
    (Walenhoek 8)              (Walenhoek nr.8)
      Carolus Schroeyers (11.847 ?)
      Pius Reynen (herbergier te Stabroek = 12.79)
      Ludovicus Bril
      Joh.Baptist Hendrikx

hoefsmid
____________________________________________________________

    Petrus Dominicus  = 9.1131  Dominicus Slooven
    ged.Zvl. 30-6-1889        (moeders vader)
      Keyserhoeve 10/2       Anna Cornelia Slooven
    tramwegbeambte          (moeders zus = 14.695)
    ovl.Zvl. 9-1-1953       Fr.Struyf, metser (14.751)

    Martinus           Martinus Janssens
    geb.Zvl. 12-5-1890      Joanna Catharina Brijs
      Keyserhoeve 10/2       Mart.Janssen,bakker 14.588
    ovl.Zvl. 10-7-1890      Fr.Struyf, 58 jr, metser,a.b.

                   ZIE VERVOLGBLAD 3


12.368 - VERVOLGBLAD 3

    Maria Martina   = 9.1150  Petrus Reynen (14.943)
    ged.Zvl. 28-3-1891      Martina Thomas (vrouw
      Walenhoek nr. 9         moeders broer = 14.876)
    ovl.Zvl.7-11-1949       Fr.Struyf (als boven)
                   Mart.Jansen 31 jr, bakker
                     14.588 als boven
    In 1900 was zij (wees) besteed in het gezin van 
    haar oom tante Gorissen-Slooven (14.886).

      
    Cornelia Joanna        Joh.Baptist Slooven
    ged.Zvl. 8-9-1892        (moeders broer = 14.876)
      Keyserhoeve nr.32     Cornelia Joanna Brijs
    ovl.Zvl.31-1-1893       Frans Struyf (als boven

    

In de Zandvlietse Lijst der Bestedelingen over 1900 worden vermeld :
"kind van Til" (is een weeskind uit dit gezin m.n. Petrus Dominicus) opgenomen in het gezin Suykerbuyk - Slooven (14.695) = oom & tante van dit weeskind, tegen een vergoeding van f. 8 per maand.

Een tweede weeskind uit dit gezin t.w. Maria Martina, vond een tehuis bij Gorissen - Slooven (14.886) eveneens oom & tante van het weeskind, tegen een zelfde vergoeding.


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3