14_695

(14.694)                 (14.391)
Petrus Franciscus BREYS  Zandvl.  Anna Cornelia SLOOVEN
ged.Doel 3-12-1833     1-5-    ged.Zvl. 12-5-1841
ovl.Zvl. 30-1-1872     1864    ovl.Zvl. 24-5-1922
huw.get.kerk:Petrus Breijs            Putsebaan 9, Zvl.
      Eduard Van Meiren     Ovl.aangifte deden Petrus
handwerker              Schepers, 57 jr, gaswerker,
                   (schoonzoon = 15.770) en 
                   Alex Joris, 50 jr, politie-     agent (buurman).
__________________________________________________________

    Joanna Ludovica  = 15.731
    ged.Doel 12-4-1865
    ovl.Hoogstraten 14-8-1923

    PetroNELla Johanna = 15.770  Petronella Johanna        Verschuren
    ged.Zvl. 4-11-1866        (zus moeders moeder
    ovl.na 1896(get.15.915)       = 9.228)
                   geen 2e getuige vermeld

    Johanna Isabella       Johannes Jacobus   Beekmans 
    ged.Zvl. 14-9-1868      Anna Isabella Slooven
    ovl.                (moeders zus )

    Franciscus          Francisc. Bleyenberg (zoon ged.Zvl.15-9-1871    moeders zus = 9.228   ovl.Zvl. 9-2-1872Joanna Maria Slooven
                     (moeders zus)

=====================================================


                   ZIE VERVOLGBLAD14.695 - VERVOLGBLAD

(15.197)                 
Henricus/Franciscus          (14.391)
     SUYKERBUYK    Zandvl.  Anna Cornelia SLOOVEN
ged.Putte 18-12-1847    9-11-       2e huw.
ovl.Berendr. 8-12-1920   1873    ovl.Zvl.24-5-1922 
-huw.get.B.St. :Franciscus Kloeck, 24 jr, grondwerk. (broer br.gom)
      Petrus Schepers, 34 jr, grondwerk. (zwager bruid)
      Joh.Bapt.Hendrikx, 23 jr, arb.
      Joh.Bapt.Hendrikx, 42 jr, veldwachter
  id. kerk :       Dominicus Slooven (vader bruid)
      Petrus Suykerbuyk (broer br.gom)

arbeider; het gezin woonde Ruygeheide.
___________________________________________________________

Antonius          Antonius Damen (14.685)
    ged.Zvl. 27-7-1874      Isabella Van Beek
    ovl.na 1896(get.15.915)       (vaders moeder)

    Joanna Catharina  = 15.915  
                   Petrus Suykerbuyk (a.b.)
    ged.Zvl. 22-11-1877        Joanna Catharina Slooven
    ovl.Berendrecht 13-4-1954     (moeders zus)
  
    Constantinus         Constantinus Suykerbuyk
    ged.Zvl. 11-8-1881      Martina Thomas (vrouw
    ovl.Kapellen 10-12-1952    moeders broer = 14.876)

In de huw.akte heet de vader Henricus
in de doopakten van de drie kinderen echter Franciscus. 
In 1897 woonde hij als Franciscus te Koln-Nippes

Volgens de Zandvlietse lijst der Bestedelingen was in 1900 "een kind Van Til"in dit gezin opgenomen (blijkt te zijn Petrus Dominicus geb.1889 ex 12.368, dus een zoon van moeders overleden zus);
een tweede weeskind uit gezin 12.368 was Maria Martina (geb.1891), opgenomen bij een andere oom en tante : Gorissen - Slooven (14.886)
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2