13_855

(13.217)                 (13.364)
Arnoldus                 Anna Maria Theresia
   VAN AS        Zandvl.    ROMBOUTS
ged Gastel 23-6-1806    24-5-   ged.Zvl. 24-12-1814
 (vlg.Recrut.lijst)    1838    ovl. na 1873(get.14.626)
ged.Gastel 25-6-1804
 (vlg.begraf.akte)
(Staat in de Recruteringslijst 1836
als knecht, 1m67. Is in 1831
in Zandvliet aangekomen)
ovl.Zvl. 24-6-1877
      Cornelis Rombouts (vader bruid)
      Mathias Van Hertsen
_________________________________________________________

    Maria Catharina        Jacobus Thomas (man
    ged.Zvl. 11-5-1839        moeders zus = 8.861)
    ovl.na 1880(get.14.802)      Maria Catharina Carpentier
                     (moeders moeder)

    Joanna Catharina       Cornelis Peeters (13.866)
    ged.Zvl. 7-9-1841       Ma.Catharina Laurijssens
    ovl.voor 1860           (13.790 ?)

    Anna Isabella II  = 15.45  Johannes Janssens
    ged.Zvl. 2-1-1844       Anna Isabella Rombouts
    ovl.na 1872            (moeders zus = 8.861)

    Gulielmus II    = 14.802
    ged.Zvl. 28-4-1845      Joannes Cornelis Boey
    ovl.Zvl. 7-9-1886         (13.774 of 14.321)
                   Adriana Plompen (14.404)

                   ZIE VERVOLGBLAD


    

13.855 - VERVOLGBLAD

    Gulielmus III   = 15.844
                   Gulielmus Van As
    ged.Zvl. 30-10-1847        (vaders broer = 14.390)
    ovl.na 1874          Joanna Rombouts 
                     (moeders zus = 13.743)

    Josephus      = 12.991
                   Josephus Rombouts
    ged.Zvl. 1-1-1851         (moeders broer)
    ovl.Zvl. 16-7-1908      Joanna Catharina Thomas
                     (13.926 of 12.953)

    Joanna Catharina  = 14.921
    ged.Zvl. 8-3-1860       Joannes Hermans
    ovl.na 1893(get.12.991       (moeders neef = 13.74       Catharina Van As
                     (zus dopeling)


              *****
(orig.28-12-1996)


Er zijn in dit gezin 2 broers met de naam Gulielmus, geboren in
resp. 1845 en 1847. Ze zullen ongetwijfeld verschillende roepnamen gehad hebben.  Het heeft de samensteller van de onderhavige verzameling menige zweetdruppel gekost voor en aleer de
gezinsbladen 14.802 en 15.844 konden worden samengesteld !


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2