12_1017

Cornelis (DE) ROOS          Magdalena DE GROVE/
 geb.Lillo 1726                     GROOF
aangekomen Zvl. 1785         geb.
ovl.Zvl. 4-1-1799           ovl. voor 1794
_________________________________________________________

Cor.Roos was in 1749 huw.get. bij Bierkens X Deckers (11.247);
In 1766 huw.get. bij de ouders van Joanna SOMERS (12.426);
In 1769 doopget.bij hun kind Isabel SOMERS;
In 1789 huw.get. bij hun kind Anna Cornelia SOMERS X 
    Johannes Franciscus Deckers (12.666);
In de Volks- en Bedrijfstelling van 7-8-1794 (*)  staat hij onder no.96  vermeld als 2 mannen en 1 vrouw;
In de Volkstelling van jan.1796 (*) staat hij onder no.174 en 
    Joanna SOMERS (23 jr) woont dan bij hem in.
In de Volkstelling van mei 1799  (*) staat onder no.396 alleen 
    Joanna Catharina SOMERS vermeld : 26 jr, rentiere.
    Zij deelt de woning met het gezin De Wijs - Aertsens (12.691)
    waar ook nog 2 mannen ingekwartierd sijn.
    Het adres was Fort no.64.
     (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nrs.128/130. 
=====================================================

                   (12.426)
Dom. Johannes HANSSEN   Zandvl.  Joanna Catharina SOMERS
geb.B/Zoom/Stabroek 1761  23-6-   ged.Zvl. 4-2-1773(343)
ovl.Stabroek 19-11-1824.  1801    ovl..Stabroek 23-9-1850
      Johannes Franciscus Deckers (man zus bruid = 12.666)
      Bernardus Smout (notaris = 13.491)

Notarius Regius et Secr. de Lillo & Suydland.
___________________________________________________________

              *****
(orig.29-4-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1