13_491

(16.242)
Dom. Bernardus SMOUT   
ged.Stabroek 9-9-1734         ongehuwd
ovl.Stabroek 1-5-1810 (aangifte door Jean Hanssen; zijn opvolger =   12.667)
notaris; drost van Lillo & Zuidland
___________________________________________________________
In 1762 was hij al notaris te Stabroek
    (zie Polderheem jaarg.27 no.2 blz.10)
Van 1780 tot 1899 was hij notaris te Stabroek
    (zie "Kroniek van Stabroek" blz. 84)
In 1771 was hij president-schepene te Stabroek

Op 6-3-1776 kocht hij van Joh.Bapt.Verhoeven-Gijsbrechts een hoeve met woning, stallen, boomgaarden, enz. te Stabroek voor 8400 Gulden, palende Oost Jan Cleiren, Zuid Stabroekse Straat, West en Noord
Peter Domus (zie 16.102)
1779 : Verkoop van 3 stukken land door de erven Geertruy van Ransbeek wwe.Joh.De Keyser (11.26) aan
Lamb.Chevalier (11.226); Nots.Smout (onderhavige); Ant.Schellekens
(12.148); voor 1540 gld; onder Berendrecht en Santvliet
    (SA Antwerpen; Nots.Smout; dossier 3061; nr.60)

In 1782 was hij getuige bij het echtpaar 13.358 = 
    Joh.Bapt.Bril (schepen van Lillo) X Elisabeth Michielse
In 1794 was hij getuige bij het echtpaar 13.348 =
    Joh.De Thorry X Isabel Maria Theresia Van der Neesen
    (dochter van Petrus J.Van der Neesen = drost van
    Zandvliet en Berendrecht = 12.676)

In 1805 werd hij als notaris opgevolgd door zijn klerk
    Jean Hanssen (12.667)

(orig.29-4-1997)      *****
??



 

 


23 oktober 2005 Blad 1