12_666

(11.118)                 (12.426)
Johannes Franciscus I        Anna Cornelia
    DECKERS      Zandvl.    SOMERS
ged.Zvl. 3--1757(315)   11-8-   ged.Zvl. 20-1-1767(331)
ovl.Zvl. 7-11-1833     1789    ovl.Zvl. 3-1-1848
              (824)
      Cornelius De Roos (peter bruid = 12.1017)
      Joh.Josephus Philips; Ettenhoven
         (man zus bruidegom = 12.668)
molenaar
___________________________________________________________
    Anna Catharina        Petrus Johannes Deckers
    ged.Zvl. 8-8-1790(413)      (vaders broer = 11.264)
      (ab obstetr.)       Anna Catharina De Roy
    ovl.Zvl. 13-8-1790        (moeders moeder0

    Johannes Baptist       Joh.Cornelis Woumans;
    ged.Zvl. 11-9-1791(420)      Lillo
    (Staat in de Recruteringsslijst  Catharina Deckers
    1831 als arbeider, 1m70)     (vaders zus = 11.108)
    ovl.Zvl. 2-2-1881
      ongehuwd    
    
    Maria Josepha         Joh. Josephus Philips (a.b.)
    ged.Zvl. 4-7-1793(432)    Ma.Josepha Van Duynen
    ovl. na 1799           (11.319)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat het gezin onder no.104 als 2 mannen, 2 vrouwen en 2 kinderen.

    Joanna Catharina  = 12.274
    ged.Zvl. 14-9-1795(446)    Joh.Baptist Charton
    ovl.Zvl. 9-4-1878         (11.108 als boven)
                   Joanana Catharina Somers
                     (moeders zus =12.1017)
                   
                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.26-10-1996)


12.666 - VERVOLGBLAD

In de Volkstelling van jan.1796  (*) staat het gezin onder no.260 als man, vrouw en 3 kinderen. 
 Inwonend waren :Pieter Praets, 24 jr, knecht, aangekomen 1793 (onbekend) en Maria Anna Bossijns, 18 jr, meid, afkomstig uit gezin 12.18)

    Joannes Franciscus      Jacobus Deckers
    ged.Zvl. 9-12-1797      Johan Baptist Somers
    ovl.Zvl. 25-6-1869      (moeders broer)
    (Staat in de Recruteringslijst
    1831 als arbeider, 1m72,
    ongehuwd, def.vrijgesteld:
    mist linkerhand)

De Volkstelling van mei 1799  (*) noemt het gezin onder no.236 als man, vrouw en 4 kinderen. 
Inwonend waren : Frans Van Neuten, 32 jr, knecht, aangekomen 1799 (onbekend); Petrus Van Laeken, 18 jr, knecht, aangekomen 1798 (onbekend); Bel Crapon, 32 jr, meid, aangekomen 1767 (= 12.296)
Bovendien had men 3 man inkwartiering.
Hun adres was Fort no.10.
    
    Anna Isabella         Cornelis Van Hansen
    ged.Zvl. 4-10-1800        (l2.667)
    ovl.Zvl. 9-6-1874         Isabella Michielse
                     (13.252)

    Johannes Josephus       Johannes Hansen
    ged.Zvl. 31-7-1803        (122.667)
    ovl.Zvl. 28-1-1804      Regina Cecilia Goddrie
                     (13.47)

    (*) : SA AAntwerpen - serie HN
              nos.128/130.
              *****

(orig.16-7-1996)
?? 

 


23 October 2005 Blad 1


23 October 2005 Blad 2