11_247
                   Joanna Cath.I DECKERS
                     1e huw.met W.v.Riel
                        zie 11.50
=====================================================(10.402)  (10.85)
Franciscus I DE NIJS    Zandvl.  Joanna Cath.I DECKERS
geb. 1708/1714       12-7-          2e huw.
ovl.Zvl. 16-4-1748(605)  1734    ged.Zvl. 1-2-1706(194)
              (786)   ovl.Zvl. 9-4-1740(600)
      Sebastianus Brugmans (10.166)
      Joannes Van Beekevoort (koster = 14,330)
wagenmaker
___________________________________________________________

    Joannes Baptist        Joh.Baptist Deckers
    ged.Zvl. 3-5-1735(281)      (moeders broer 11.118)
    ovl.Zvl. 6-5-1735(631)    Helena Aerts (11.453)

    Helena            Sebast.Brugmans (a.b.)
    ged.Zvl. 26-2-1736((282)   Cath. De Greef (9.768)
    ovl. na 1743

    Catharina           Cornelius Deckers
    ged.Zvl. 29-1-1738(285)    (moeders broer = 11.959)
    ovl.na 1758(get.11.429)    Catharina Dillen
                     (11.118 als boven)
=====================================================

                   ZIE VERVOLGBLAD

(orig.1-6-1999)
11.247 - VERVOLGBLAD

(10.402)                 (10.213= nicht 1e vrouw ?)
Franciscus I DE NIJS    Zandvl.  Maria Anna I DECKERS
    2e huw.      28-4-   geb. 1714/1715 (geen Zvl.)
ovl.Zvl. 16-4-1748(605)  1742    ovl.Zvl. 19-6-1787(620)
              (791)
      Petrus Claessens (koster= 10.323)
      Antonius Van Hertsen (11.385)
___________________________________________________________

    Gertruda      = 12.564
    ged.Zvl. 24-7-1742(292)    Hendr.Van Hertsen(11.153)
    ovl.Rijkevorsel 8-4-1785   Gertrudis Kuyck

    Maria             Antonius Montre (10.543)
    ged.Zvl. 7-4-1744(294)    Maria Janssn
    ovl. na 1755

    Rosa             Josephus N.N.
    ged.Zvl. 12-4-1746(297)    An.Catharina DeBeuckelaer
    ovl.Zvl. 28-1-1748(636)      (13.216)

    Gerardus IV    = 11.474  Adr.De Nijs (vaders broer
    ged.Zvl. 25-1-1748(300)      = 11.280)
    ovl. na 1777         Jacoba Van Riel (12.455)
====================================================
                   (10.213)
Joh.Baptist I WIJNANTS   Zandvl.  Maria Anna I DECKERS
geb. ca. 1718 ?      27-5-           2e huw.
ovl.Zvl. 1-9-1748(605)   1748    ovl.Zvl. 19-6-1787(620)
              (796)
      Joannes Beeckevoordts (koster = 14.330)
      Egidius Hendriks
wagenmaker________________________________________________
(oriig.1-6-1999)              ZIE VERVOLGBLAD 211.247 - VERVOLGBLAD 2  

=====================================================

Joannes BIERKENS      Zandvl.  Maria Anna I DECKERS
geb.. 1712/1729      10-3-          3e huw.
ovl. na 1769/1787     1749    ovl.Zvl. 19-6-1787(620)  (796)
      Joannes Beekevoort (koster, als boven)
      Cornelius De Roos (12.1017)
wagenmaker, in 1757 kerkmeester (zie "Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten&c." pag.13; in SA Antwerpen Hist.Nota's HN 189)
___________________________________________________________

    N.N.
    geb/ovl. Zvl. 6-8-1751(637)

    N.N.
    geb/ovl.Zvl. 18-8-1752(637)

In de Volkstelling van januari 1755 staan onder no.114 :
      Jan Bierkens, wagenmaker,
      Maria Anna Deckers, zijn vrouw,
      kinderen : Geertruy De Nijs (12 jr)
              Maria   De Nijs (10 jr)
                  Gerardus De Nijs (7 jr)
              (uit moeders 1e huwelijk)
      1 knecht N.N.

De vader wordt ook genoemd in de Lijst van Wachtbare Mannen van 1769 als wonend buiten de fortificatie.

zie SA Antwerpen - Reeks HN nos. 127 en 131.
              *****

(orig.1-6-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3