12_08

    Bernard ADRIAENSE   X   Maria Catharina DE JODE


             OVERGEZET OP 14.259

=====================================================
                   (11.10)
Johannes Baptist I          Maria Elisabeth
   ANDRIES        ca.       VIDAL
geb.Ekeren 1775      1803    geb.Hulshout 29-3-1774
ovl. Zvl.5-2-1833              (O. van Lier)
              ovl.Zvl.25-5-1805

___________________________________________________________

Volgens het Zandvlietse bevolkingsregister is Joh.Bapt.Andries op 
19-7-1803 uit Lillo aangekomen en is ingetrokken bij de samenwonende gezinnen :
    Snacken - Schroeyers (bakker = 11.143) en
    Peeters - Aerts (arbeider = 11.370)
op het adres Fort no.2.


    Ludovicus           Ludovicus Vidal
    ged.Zvl.20-11-1803        (moeders broer14.209)
    ovl.na 1838(get..13.840)   Maria Catharina Andries
                   (vaders zus)

      
              ZIE VERVOLGBLAD

12.08  VERVOLGBLAD

                   (10.890)
Johannes Baptist I ANDRIES Zandvl.  Anna Cor. II DE JODE
    2e huw.       2-2-   geb.Stabroek1777
ovl.Zvl. 5-2-1833     1807    ovl. Zvl. 10-7-1836
    Franciscus Huybrechts  (13.87)
    Joh.Bapt.II  De Jode (halfbroer bruid = 16.347)
______________________________________________________
Volgens hetzelfde Zandvlietse bevolkingsregister is de man geboortig uit Ekeren en op 1-1-1807 gaan inwonen bij de gemeenteklerk Melius
(12.1023) op het adres Fort no.129.

    Johannes Franciscus      = 13.840 Joh.Franciscus Andries
    ged.Zvl.5-12-1807       Ma.Josepha Michielse
    ovl.Zvl. 8-4-1866
    (Staat in de Recruteringslijst l831
    als arbeider, 1m57, geh.met kinderen, vrij in 1838)

    Johannes Baptist       Joh.Bapt.Vidal (14.305)
    ged.Zvl.20-1-1810       Ma.Theresia Bastiaense
    ovl. na 1836                      (12.615)
    (Staat in de Recruteringslijst 1836
    met 1 jr vrijstelling wegens broederdienst)

    Simon             Simon Petr.Thomas(man
    ged.Zvl.16-10-1813        moeders zus = 11.105)
    ovl.Zvl. 27-12-1830        Anna Margaretha Maes
                     (vrouw moeders half-   broer = 16.347 a.b.)

    Joanna            Joh.Baptist II De Jode
    ged.Zvl.26-11-1816      (moeders half broer =             ovl.    16.347 als boven)
                   Elisabeth Thomas
                   (dochter moeders 
                      zus = 13.266)

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2