14_305

(11.10)                (12.768)
Joannes Baptist I VIDAL  Zandvl.  Maria Anna SIMONS
geb.Itegem bij Lier    28-5-   ged.Zandvliet
     8-12-1786     1810     3-7-1788(402)
ovl.Zvl. 18-6-1851          ovl.Zvl.12-7-1833 
(Staat in de Recruterings-
lijst 1831 als arbeider.lm65)
    Petrus Vidal (vader br.gom)
    Jan Baptist Van Sundert (man zus bruid 14.128)
___________________________________________________________
    
    Joanna Catharina       Petrus Vidal (als boven)
    ged.Zvl.22-9-1810       Anna Maria Huysmans
    ovl.Zvl.14-11-1811         (moeders moeder)

    Joanna Catharina III      = 13.763
                   Ludovicus Vidal (vaders
    ged.Zvl.17-4-1813          broer = 14.209)
    ovl.Zvl. 2-9-1896       Maria Anna Willemsen
                    (13.241)

    Maria Catharina        Adrianus Willemse
    ged.Zvl.21-1-1815          (13.351)
    ovl.Zvl. 12-8-1868      Joanna Catharina Vidal
                      (vaders zus)

    Carolus      = 14.568 Carolus Vidal
    ged.Zvl.26-8-1816          (vaders broer 13.88)
    ovl.Zvl. 14-6-1889      Ma..Elisab.Mennekens
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1838 als dienstplichtig)


                   ZIE VERVOLGBLAD
14.305 - VERVOLGBLAD
              
    Sebastianus    = 13.934  Sebastianus Willemsen
    ged.Zvl.20-11-1818         (11.654) 
    ovl.Zvl. 2-12-1900      Jo.Catharina Simons
                   (moeders zus = 14.128)
    
    Joannes Franciscus      Joh.Franciscus Weylants
    ged.Zvl.16-10-1820      (man vaders zus=14.210) ovl.Zvl. 3-10-1884 Anna Cornelia Simons
          ongehuwd         (moeders zus = 13,85)

    Maria Theresia II = 9.674  Petr.Joh.Nauwelaerts  
    ged.Zvl. 2-6-1823       (man vaders zus=13.239)       ovl. na 1862(get.11.552) Jo.Catharina Rom  bouts
                   (vrouw vad'broer=12.741

    Anna Cornelia   = 11.552  Jacobus Deckers
    ged.Zvl.1-5-1826       Anna Corn.Michielsen
    ovl.na 59(get.13.93)         (12.312 ?)

    Isabella           Antonius Hermans
    ged.Zvl.14-2-1829       Jo.Catharina Thomas
    ovl.Zvl.19-2-1829         (13.221 ?)
====================================================


              ZIE VERVOLGBLAD 2

14.305 - VERVOLGBLAD 2

                   (12.682)
Petrus Johannes III          Martina I
 JANSSENS Zandvl.     VAN BROEKHOVEN
geb. 1777         8-1-    ged.Zvl.16-10-1788(404)
ovl. Zvl 24-?-1835     1810    ovl.Zvl.17-7-1865
(niet in Zvl.begr.register)
    Johannes Van Broekhoven (vader bruid)
    Petrus Johannes Cleiren (13.337)
arbeider
___________________________________________________________
    
    Anna Theresia         Joh.Van Broekhoven(a.b
    ged.Zvl.15-4-1811       An.Theresia Lambrechts
    ovl.Zvl.28-8-1812(S 9 nr.99)     (14.406)
    aangifte door vader en
    C.de Ridder, schrijver.

    Maria Catharina  = 14.461  Joh.v.Broekhoven(a.b.)
    ged.Zvl.10-6-1813       Anna Cornelia De
    ovl.Zvl. 4-12-1896         Kempenaer (12.271)

    Johannes Baptist       Joh.Bapt.Denis (12.672)
    ged.Zvl.9-7-1815       An.Cath.Van Broekhven 
    ovl.Zvl.11-9-1829         (zus moeders vader
       ongehuwd            = 13.273)

    Joanna Maria         Jacob.Van Broekhoven
    ged.Zvl.26-3-1819          (broer moeders vader
    ovl.Zvl. 16-9-1834.          = 13.462)
                   Anna Cornelia Janssens

    Johannes Franciscus      = 9.566 Johannes Jansens
    ged.Zvl.2-6-1821       An.Cath.. Broekhoven
    ovl.Rilland(NL)18-7-1866      (als boven)  

              ZIE VERVOLGBLAD 3

14_305 - VERVOLGBLAD 3


    Amelberga           Petr.Johannes Hendriks
    ged.Zvl.15-2-1824       (man zus moeders vader
    ovl.Zvl.23-8-1845        = 13.273)
          ongehuwd      Amelberga Wijlants
                   (12.210)

    Johannes Cornelis       Johannes Corn.Verdonck
    ged.Zvl.4-9-1826        (13.547)
    ovl.Zvl.22-4-1829       Martina Wijlants

    Johannes Cornelis III = 14.594  Jacobus       Broekhoven
    ged.Zvl.8-8-1829          (13.462)
    ovl.na 1848(get.9.566)    Ma.Catharina Denisse            (8.843)  
=================================================

(11.10)          (12.682)
Johannes Baptist I          Martina I
    VIDAL        Zandvl.   VAN BROEKHOVEN
geb.Itegem 8-12-1786     3-2-   ged.Zvl.16-10-1788(404)
    2e huw.       1836      2e huw.
ovl.Zvl.18-6-1851           ovl.Zvl. 17-7-1865
      Ludovicus Vidal (broer br.gom (14.209 a.b.)
      Johannes Van Broekhoven (vader bruid ?
      (dan 79 jaar oud ?)
___________________________________________________________


              *****(orig.17-6-1996)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 4