13_306           
              
(Joh.Bapt. X
Barbara Van Gansen)          (12.455)
Cornelius VERHOEVEN    Zandvl.  Helena MICHIELSENS
ged.Hoevenen/Ettenhoven  4-11-   ged.Zandvliet
    30-09-1762     1788        18-08-1764(327)
ovl. 1796/98             ovl.Zvl. 10-12-1820
      Johannes Baptist Verhoeven; Kapellen (vader br.gom)
      Anton.Van de Bogaert; Zandvliet (11.410)
boer; aangekomen 1790
___________________________________________________________

    Jacoba            J.B.Verhoeven(vad'vader)
    geb.Kapellen 10-06-1789    Jacoba Van Riel
    ovl.Zvl. 05-12-1804        (moeders moeder)
     
    Jacobus            Jacob.Michielsen
    geb.Kapellen 1790         (moeders vader)
    ovl.Zvl. 20-03-1795(658)   Barbara Van Gansen
                   (vaders moeder)

    Petrus Johannes        P.J.Verhoeven;Oorderen
    ged.Zvl. 24-03-1792(424)   Jo.Cath.Michielsen
    ovl.Zvl. 16-05-1812 (Sect.4 nr.3) (moeders zus= 12.215)
    ongehuwd; aangifte door Bened.
    Huybrechts, 49 jr, arb.,stiefvader
    en Cor.De Ridder, 32 jr, schrijver.

    Maria       = 13.881  Adrianus Verhoeven
    ged.Zvl. 06-10-1793(433)   Ma.Elisab.Michielsen
    ovl. Zvl. 12-09-1849       (moeders zus = 13.358)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 05-08-1794 staat het gezin onder no.14 als ouders met 4 kinderen + 2 koeien en 2 kalveren.  (*)

(orig.10-09-1998)             ZIE VERVOLGBLAD


13.306 - VERVOLGBLAD

    Anna Catharina        Johannes Danis
    ged.Zvl. 09-03-1795(443)   An.Cath.Verhulst
    ovl.Zvl. 27-03-1795(18 dg.)
Bij de Volkstelling van jan.1796 staat het gezin onder no.151 als ouders
met Jacoba en Petrus; inwonend was dienstmeid Anna Catharina De Beer, 23 jaar. In 1795 te Zandvliet aangekomen en in 1797 getuige bij 14.309). (*)

    Anna Cornelia         Joh.Baptist Michielsen
    ged.Zvl. 05-04-1796(449)   An.Isabella Verhulst
    ovl. na 1799         (moeders broer met   
                   vrouw)
====================================================
(12.926)                 (12.455)
Johannes Benedictus  III         Helena
 HUYBRECHTS         Zandvl.    MICHIELSENS
geb.Lillo/Kruisweg     24-05-1798     2e huw.
  12-09-1764       (5 Prairial   ovl.Zvl.10-12-1820
ovl.na 1849(get.12.428)    An VI)        (Sectie 4 nr.5)       aangifte door : man en
daglonern & cafehouder           Cor.De Ridder, 40 jr,
                     schrijver, ex 13.353
        huw.aangifte Burg.Stand 
        Benedictus De Coster, 47 jr, neef bruid (10.663)
        Joh.Baptist Snacken, 37 jr, timmerman (10.326)
        Jacob Michielse, 34 jr, broer bruid en 
         boer te Berendrecht (12470)
        Pierre Fr.Snacken, 25 jr, bakker (10.326)
__________________________________________________
In de Volkstelling van mei 1799 staat het gezin onder no.113 als ouders met Jacoba, Petr.Johannes en Anna Cornelia Verhoeven (uit moeders eerste huwelijk).  Ze woonden toen Den Souten no.5, tezamen met het gezin Jansen - Feusels (= 12.730).  (*)

(orig.10-9-1998)           ZIE VERVOLGBLAD 2


13.306 - VERVOLGBLAD 2 

    Johannes Benedictus        Joh.Henr.Huybrechts
    geb.Zvl. 29-05-1799        won.Kruysweg
    ovl.             Adriana Michielsen
                   won.Zandvliet
    
    Jacobus Henricus       Henricus Huybrechts
    ged.Zvl.13-09-1801      Anna Isabella Montre
    ovl.Zvl.15-01-1806        (vrouw moeders
               broer = 12.

    Catharina           Petrus Johannes IV
    ged.Zvl. 09-06-1804         Huybrechts
    ovl.             Catharina Verhulst
    
    Joh.Franciscus II = 12.428
    geb.Zvl. 06-12-1806 - Sctie 5 nr.?
       aangifte door Ant.v.Hertsen, 35 jr. smid - Sect. 9 nr.1 en
       Michael Goris, ca. 36 jr, metser, Sect.9, nr.66 (14.130)
    ged.Zvl. 07-12-1806        Johannes Gijsen (man     
    ovl. na 1853         vaders zus ? =13.329?)       
              Isabella II Jacobs         (13.126)  
=====================================================

Johannes Benedictus III HUYBRECHTS
       2e huw,. met 
    Agatha VAN DE MOER
    ZIE 12.179

___________________________________________________________


    (*) Zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.129/130.(orig.10-09-1998)             *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2