13_353

(12.681)
Joannes Andreas      Wortel   Theresia
    DE RIDDER     6-6-1768      DRIES
geb.Deurne 29-10-1739         geb.Wortel/Hoogstraten 
ovl.Zvl. 26-5-1813(S 9 nr.123)      14-10-1745
aangifte door zoon Cornelis,      ovl.Zvl. 8-1-1836( C nr.10)
32 jr, schrijver en P.Fr.Snacken     aangifte : P.Fr.Snacken,
41 jr, als hiernaast bij ovl.       61 jr, gem.secr.(11.140) en
Theresia Dries            Ant.Van Koekhoven,65 jr 
                   landbouwer (13.173);
                   beiden schoonzoons.
huw.get.B.St.: Johannes Dries
         Joannes Baptist Heylaerts (11.288)
    koster/schoolmeester
___________________________________________________________

    Joanna
    geb. (Wortel ?) 1772
    ovl. na 1796

    
    Regina Cornelia Theresia
    geb. (Wortel ?) 1768/1788
    ovl. na 1820 (get.11.140)

    Maria Elisabeth  = 11.140
    ged.Merksplas 5-9-1776
    ovl.Zvl. 21-9-1847

Het gezin (met enkele kinderen) heeft zich per 3-5-1778 in Zandvliet gevestigd

    Maria Theresia Jacoba = 13.173  Jacob Jacobs
    ged.Zvl. 3-3-1779 (356)    Isabella Van der Neesen 
    ovl.Zvl. 27-2-1834      (dochter drost = 13.348)

                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.25-2-1999)


13.353  - VERVOLGBLAD

    Cornelius           Cornelius Bossijns (12.17)
    ged.Zvl. 18-04-1781(367)   Eva Schepers (10.326)
    ovl.Zvl. 21-1-1826
      ongehuwd - schrijver

    Gerardus           Gerardus De Ridder  ged.Zvl. 2-12-1782(374) (Deurne) 
    ovl. na 1799         Martha Van Hertsen
    (hij was toen als apothekersknecht
    inwonend bij dokter Vorselmans (14.188)

    Barbara      = 14.213
    ged.Zvl. 7-9-1785(386) door vroedvrouw
    ovl. na 1803         Joh.Bapt.Charton(11.108)
                   Barbara Aertsen (11.696)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin onder no.50
als ouders met 5 kinderen, plus 1 kalf. (*)

In de Volkstelling van januari 1796 worden onder nr. 453 genoemd :
de ouders met Joanna, Cornelis, Gerardus en 1 kind onder 12 jaar.
Ook nog een inwonende knecht Hendrik Vervloet, 26 jaar, 
in 1795 in Zandvliet aangekomen; verder onbekend.  (*)

In de Volkstelling van mei 1799 worden onder nr. 554 genoemd
de ouders met Theresia, Cornelis en Barbara.
Bovendien had men inkwartiering van 2 mannen op hun adres
Fort nr.123. (*)


(*) zie SA Antwerpen nos. HN 128/130)


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1