12_588

              (12.511)
Gabriel THIJS       Zandvl.  Anna Catharina II
geb.Huybergen ca.1776   17-01-    JANSEN
ovl.Zvl.14-11-1819(S nr.13)      1797 ged.Zvl.28-11-1776(351)
aangifte door Cor Driessen,      (834) ovl.17-03-1821 (S nr 13)
55 jr, arbeider, buur, en      aangifte door :P.Joh.
Petr.Aerts, 40 jr, akker-       Verbist, 32 jr, arb. en
man, b uur.        J.Bapt.Verbist, 25 jr,
              arbeider, cozijn.
    Laurens Horrens (man zus bruid = 11.808)
    Benedictus De Beuckelaer (12.1040 : Volgens de
    Volkstelling 1796 was de bruidegom toen
    bij hem als knecht in dienst.)
_________________________________________________________

    Christianus          Christianus Thijs
    ged.Zvl.21-04-1797(455)    Isabella Pluym (was in 
    ovl. na 1799 ?         1797 ook get.bij.12.786)         
    Joanna
    ged.Putte/Zvl.24-01-1799   geen getuigen vermeld
    ovl. na 1799 ?

Volgens de Volkstelling van mei 1799 (onder no.253) was
de vader arbeider en zou hij op 05-04-1792 in Zandvliet zijn aangekomen.
De ouders worden in die telling vermeld met 1 kind onder
12 jaar, wonend Fort no.16.
    (Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr.130)

    "infans"
    geb.??
    ovl.Zvl.14-10-1800 (d.i.Christianus of Joanna)

              ZIE VERVOLGBLAD

12.588 - VERVOLGBLAD

    Anna Isabella   = 8.876
    ged.Zvl.08-03-1801      Joseph Bossijns
    ovl.Zvl. 20-02-1858        Isabella Van de Bogaert
      

    Petrus Johannes        Petrus Joh. Van Gilse
    ged.Zvl.16-05-1803        (13.349)
    ovl.Zvl.20-09-1807      Amelberga Jansens                 (dochter moeders broer
               = 10.864)

    (Johannes Baptist       Joh.Bapt.Janssens
    (ged.Zvl.l8-01-1807         (moed'broer=12.754)
    (ovl.Zvl.25-04-l824        Anna Maria v.d.Heyden
    (                (13.141 ?)
    (
    (Rosalia  = 12.422       Antonius Laurijssen
    (ged.  idem         Rosalia Eestermans
    (ovl.na 1827(get.12.214)      (14.209)
      
    Joanna Catharina  = 13.774  Joh,Bapt.VanAerde
    ged.Zvl.22-03-1810      An.Cath.De Boeck
    ovl.Zvl. 27-12-1884         (beiden l3.368)
       Ruyge Heyde nr.81

(Lucas   Luc Van Uffelen(14.303)
    (ged.Zvl.26-7-1812      Jo.Catharina Horrens 
    (ovl.             (dochter moeders zus=
    (           11.808)
    (
    (Cecilia           Cecilia Laurijs (vrouw
    (ged.  idem          moeders broer =l2.734)     (ovl.Zvl.22-04-1815 Victor De Laet (l3.302)

              ZIE VERVOLGBLAD 2
12.588 - VERVOLGBLAD 2

    Petrus Johannes        Petr.Johannes Janssens
    ged.Zvl.09-04-1815       (moeders halfbroer)
    ovl.Zvl .09-06-1826        Joanna Cornelia Broos
    
    Franciscus     = 9.586  Joannes Jansens(moeders
    ged.Zvl. 05-12-1818         broer = 12.754)
    ovl.Zvl. 02-05-1884        Isabel De Laet (moeders
                   nicht = 13.302
      *****

      
Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen waren in de jaren 1824/25 de kinderen uitbesteed bij de volgende gezinnen :
Rosalia bij J.B.Peeters (= 8.876)   f.8 p.jr
Joanna bij Wed.C.Willemsen (= 12.184)  f.10 p.jr.
Lucas  bij Lucas Van Uffelen (8.848) f.9 p.jr.
Petrus J.  bij Victor De Laet (13.302)  f.13 p.jr.
Frans  ook bij Vic.De Laet        f.17 p.jr.
Het jaar daarop waren nog
Rosalia   bij Fr.Schroeyers (13.347)  f.19 p.jr.
Petrus J.  bij Vic.De Laet (13.302) f.17 p.jr.
Frans  bij idem           f.20 p.jr.
    in 1844 was hij inwonend bij Joh.Bapt.Peeters (8.876),maar op 30-01-1844 (hij was toen 26 jaar) is hij daar vertrokken.      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3