12_422
              (12.588)
              Rosalia THIJS(SEN)
              ged.Zvl.18-1-1807
              ovl.

_____________________________________________________

Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was deze vrouw in 1824/25 opgenomen in het gezin van haar zus Anna Isabella en
haar man Peeters (= 8.876) tegen een vergoeding van fl. 8 per jaar.

    Joanna Francisca       Franciscus Jansen
    ged.Zvl.18-8-1830         (broer moeders
    (de moeder was          moeder = 12.511)
    zwanger uit Brasschaat      Adriana De Boey
    aangekomen)


      ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1