11_808

(10.1190)                 (12.511)
Laurentius I HORRENS    Zandvl.  Ma.Cath.I JANSENS
ged.Halsteren               30-5- ged.Zvl.19-12-1774(348)
  23-12-1770               1794  ovl.Zvl. 30-4-1861
ovl.Zvl.28-11-1808           (829)
    Dionisius Jansen (halfbroer bruid = 10.864)
    Adrianus De Neef (11.916)
arbeider, aangekomen1794.
________________________________________________________
    (Jo)Anna Catharina = 8.249
    ged.Zvl.13-2-1795(442)    Ferdinand Boey (12.749)
    ovl.Zvl. 2-2-1862       Joanna Rousseau                (12.794)

In de Volkstelling van jan.1796 wordt het gezin vermeld
onder no.562 als ouders met 1 kind.
    (Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr.129)

    Bernardus             Petrus Thomas (11.829)
    ged.Zvl.28-6-1797(456)     Isabella Hendrikx     ovl.   (12.584)
In de Volkstelling van 1799 wordt het gezin NIET genoemd.
    Laurentius II   = 8.878
    ged.Tholen 1-3-1800
    ovl. Zvl. 29-7-1849

    Maria Elisabeth  = 12.276
    ged.Zvl.6-11-1802       Joh.Franc.Laurijssens
    ovl.Zvl. 14-3-1878       (13.387)
                     Elisab.Traets (12.694)
                     

                      ZIE VERVOLGBLAD
11.808 - VERVOLGBLAD

    Gabriel      = 12.315
    geb.Zvl. 26-4-1806 -Sectie 9 nr. 53
      aangifte door Gabriel Carpentier, 20 jr (13.529)
      en C.J.Rumont, 27 jr, douanier, S9 nr.1
    ged.Zvl.26-4-1806         Gabriel Carpentier
    ovl. na 1877(get.14.547)      (als boven)
                      Maria Thijs

    Henrica      = 13.756
    ged.Zvl. 11-10-1808        Joh.Franciscus Bullens
    ovl.Zvl. 5-9-1858          (14.280)
                      Henrica Jansens
                      (12.201 ?)

                   *****(orig. 17-12-1998)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1


October 23, 2005 Blad 2