11_476
               (zus van 12.757 ?)
Johannes DE HERT            Adriana JANSSENS
geb.Stabroek 1720            geb.Stabroek 1736
ovl.Zvl.11-2-1787 (620)         ovl.Zvl.2-5-1805

boer, 1758/62 pachter van grond in de    aangekomen 7-3-1758
drijvende polder van Ossendrecht; 
zie 'Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten, &c'. pag.9
(SA Antwerpen Historische Nota's HN189)
___________________________________________________________

    Cornelius           Cornelius Janssens
    ged.Zvl.9-3-1759(318)       Anna De Hert
    ovl.Zvl.28-10-1831
         ongehuwd

    Maria Catharina  = 13.408
    ged.Zvl.6-10-1760(321)    Johannes Celen
    ovl.0ssendr.22-12-1837    Ma.Magdalena Van   Sittaert (8.210 ?)

    Anna Cornelia   = 12.744
    ged.Zvl.12-11-1762(325)    Johannes Morisse        (11.243)
    ovl.Woensdr.20-5-1841     Anna Van Bouwel

    Joanna Catharina       Joh.Franciscus Janssen
    ged.Zvl.25-12-1764(327)    Joanna Catharina Patrijs
    ovl.Zvl.5-1-1790(622)       (12.757)
        ongehuwd

    Isabella           Jacobus Jansen (10/903)
    ged.Zvl.6-101766(330)     Joanna Maria Denisse
    ovl.Zvl.4-2-1805        (10.255)

              ZIE VERVOLGBLAD11.476 - VERVOLGBLAD

    Joannes Franciscus      Joh.Henricus Jansen
    ged.Zvl.3-2-1768(332)       (12.757 als boven)
    ovl.Zvl.11-4-1768(643)    Anna Maria Seelen
 
    Maria Magdalena        Petr. Franciscus Janssen
    ged.Zvl.5-3-1769(334)       Helena Adriaense
    ovl.Zvl.26-1-1770(644)

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de vader vermeld als wonend buiten de Fortificatie.  (*)

    Joannes Franciscus      Cornelius Seelen
    ged.Zvl.20-12-1770(338)    Maria Catharina Hennen
    ovl.Zvl.16-2-1771(612+644) (11.676) 

    Rosalia            Adrianus Jansen (11.703)
    ged.Zvl.1-12-1772(343)    Rosalia Hennen (12.672)
    ovl. na 1817(get.12.172)

In 1772 had de vader 4 koeien en 2 runderen (= melkvee) (*)   

    Judoca       = 14.132
    ged.Zvl.29-4-1774(346)    Adrianus Van Beveren
    ovl. na 1800          (11.243 als boven)
              Anna Isabella Janssens

    Anna Dympna          Henricus Jansen
    ged.Zvl.27-9-1776(351)    Anna Dympna Struyf      ovl.Zvl.16-12-1855 (12.594)  
       ongehuwd


   (*) Zie SA Antwerpen  - Reeks HN nos. 131/132.
              ZIE VERVOLGBLAD 2
11.476 - VERVOLGBLAD 2

    Elisabeth           Johannes De Hert
    ged.Zvl.20-12-1779(360)     Berendrecht
    ovl.Zvl.5-7-1786(652)     Eva Schepers (10.326) 

In 1779 woonde het gezin op de Ruyge Heyde.
    

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) wordt als bezit vermeld: 4 koeien, 1 rund, 2 kaveren, 24 schapen, 2 paarden.1 wagen en 2 karren. Het gezin bestaat uit 1 man en 5 vrouwen. (no.36)

In de Volkstelling van 1796  (*)  worden onder no.118 genoemd :
de moeder (60 jr, weduwe, pachterse) met Cornelis, Anna, Cornelia, Isabella, Rosalia en Anna Dympna.
Een inwonende knecht heette Cornelis Taymans (17 jr uit het gezin Taymans-Broos (no.12.400).

In de Volkstelling 1799  (*) worden onder no.660 genoemd : de moeder (62 jr, cultiveuse) met Cornelis, Cornelia, Rosalia en Anna Dympna. Ook had men nog inkwartiering van 2 mannen en 2 paarden.
Hun adres was Stalshoek no.1.


    (*) Zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.128/130.

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3