8_82

(7.08)                (10.604)
Simon II VAN MOL           Catharina DE NEYS
geb. ca. 1670             geb. ca. 1670
ovl.Zvl. 14-7-1711(570)        ovl.Zvl. 13-10-1715(575)

boer
___________________________________________________________

    Simon I      = 9.60
    geb.Berendrecht 21-9-1696
    ovl.Zvl. 7-3-1737(599)

    Joannes Baptist  = 10.213
    geb. Berendrecht 16-11-1698
    ovl.Zvl. 7-7-1752(606)
    Maria Anna I    = 10.85
    geb.Berendrecht 25-11-1700
    ovl. na 1761

    Maria II     = 10.148
    geb.Berendrecht 17-10-1702
    ovl. na 1757 (get.10.104)

    Cornelius           Melchior Lodewijckx (man
    ged.Zvl. 19-11-1705(194)     moeders zus = 11.580)
    ovl.             Catharina Schepers


                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.19-7-1997)

8.82 - VERVOLGBLAD


    Elisabeth           Frans Verhulst (9.222)
    ged.Zvl. 29-8-1708(205)    Maria Luyckx (9.80)
    ovl.Zvl. 17-8-1712(572)


Niettegenstaande hij zich pas rond 1705 in Zandvliet vestgde, was zijn bedrijf bij de Volkstelling van 1709 het vijfde in grootte aldaar.
Toen waren in zijn gezin inwonend :
    Adriaan Fonteyn, knecht (19 jr. uit gezin 9.80)
    Frans Herrremans, knecht
    Marie N.N., meid
    (deze laatste twee in Zandvliet onbekend.)

=====================================================

                   Catharina DE NEIJS
                     2e huw. met
                   Joannes DE KEYSER
                     zie 11.26
=====================================================

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2